piątek, 14 czerwcaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

PIT-28 – kto musi złożyć tę deklarację? W jaki sposób?

fot: pexels.com

Koniec roku oznacza dla podatników konieczność złożenia deklaracji podatkowej, w której wykażą oni osiągnięte dochody. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Niektórzy z nich zobowiązani są złożyć deklarację PIT-28. Kto dokładnie i w jaki sposób musi to zrobić?

PIT-28 – dla kogo? 

Formularz PIT-28 przeznaczony jest dla podatników, którzy uzyskują przychody z: 

  • jednoosobowej działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtowo, 
  • prowadzenia spółki opodatkowanej ryczałtowo, 
  • najmu prywatnego nieruchomości, 
  • sprzedaży własnych produktów rolnych lub zwierzęcych, nieprzetworzonych w sposób przemysłowy. 

Deklarację podatkową należy złożyć najpóźniej do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, którego zeznanie dotyczy. W praktyce podatnicy coraz częściej decydują się złożyć PIT-28 Online, choć w dalszym ciągu mogą uczynić to również w sposób tradycyjny, udając się do urzędu z wypełnioną deklaracją papierową.  

Ulgi podatkowe 

Podatnicy rozliczający się za pomocą formularza PIT-28 mają prawo skorzystać z pewnego rodzaju ulg podatkowych. Możemy odliczyć przede wszystkim: 

  • przekazane darowizny – na przykład na cele kultu religijnego czy niektóre cele oświatowe, 
  • ulgę internetową, 
  • ulgę z tytułu krwiodawstwa, 
  • wydatki termomodernizacyjne, 
  • ulgę rehabilitacyjną. 

W przypadku przedsiębiorców rozliczających się za pomocą podatku zryczałtowanego, nie jest możliwe złożenie jednej deklaracji podatkowej wspólnie z małżonkiem. Podatnicy nie mają również prawa skorzystać z ulgi prorodzinnej. Inaczej jest jednak w przypadku podatników, którzy składają PIT-28 jedynie z tytułu najmu prywatnego nieruchomości. Jeśli uzyskują oni dochody na przykład z tytułu umowy o pracę, to w dalszym ciągu będzie przysługiwała im ulga prorodzinna oraz będą mogli rozliczyć się wspólnie z małżonkiem. 

Zapłata i zwrot podatku 

W niektórych przypadkach podatnik będzie zobowiązany uiścić na rzecz urzędu skarbowego kwotę wynikającą z deklaracji. Należy to zrobić najpóźniej do ostatniego dnia lutego, czyli do ostatecznego terminu składania zeznań rocznych. Niemniej jednak warto pamiętać, że termin złożenia deklaracji nie musi być zbieżny z terminem, w którym wpłacimy zobowiązanie na konto fiskusa. Nieco inaczej wygląda kwestia zwrotu podatku. Urząd ma bowiem 45 dni na wykonanie przelewu, jeśli podatnik złożył zeznanie w sposób elektroniczny. Jeśli zaś przedstawił papierową deklarację, to urząd ma na zwrot aż 3 miesiące. Termin liczony jest od momentu złożenia deklaracji, jednak nie wcześniej niż od 15 lutego.  

O czym warto pamiętać? 

Podatnik zobowiązany jest złożyć kompletne zeznanie, wraz ze wszystkimi, dotyczącymi go załącznikami. Jeśli jednak z jakiegoś powodu nie złożymy deklaracji do końca lutego, to należy uczynić to jak najszybciej, zanim zostanie wszczęta kontrola podatkowa. Dodatkowo do zeznania rocznego musimy dołączyć czynny żal, czyli inaczej pismo, w którym poinformujemy urząd o przyczynach zwłoki. Jeżeli wypełniając deklarację okazało się, że musimy zapłacić zaległy podatek, to warto sprawdzić, czy w międzyczasie nie zostały już naliczone karne odsetki ustawowe. Nie wykazujemy ich w formularzu PIT-28, jednak musimy wpłacić na konto urzędu skarbowego.