poniedziałek, 15 kwietniaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

PKP CARGO osiągnęło rekordowy zysk i wzrost rentowności mimo trudnych warunków w 2022 roku

Wysokie ceny energii, nagła zmiana kierunków dostaw w wyniku wojny w Ukrainie, odpowiedzialność za dostarczenie węgla do każdego miejsca w Polsce – rok 2022 należał do najtrudniejszych w historii PKP CARGO. Wiodącemu operatorowi kolejowych przewozów towarowych udało się go jednak zamknąć z rekordowym zyskiem i wzrostem rentowności.

Wyniki finansowe i operacyjne Grupy PKP CARGO zostały zaprezentowane podczas konferencji w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych. Lokalizacja wydarzenia nie była przypadkowa, gdyż dokładnie dziesięć lat temu PKP CARGO S.A. zadebiutowało na warszawskim parkiecie.

„PKP CARGO to przyszłość i chciałbym, aby obok tysięcy naszych pracowników oraz klientów towarzyszyli nam w niej również akcjonariusze. Wyniki, które udało nam się wypracować w 2022 roku, pomimo niesłychanie trudnych okoliczności społeczno-ekonomicznych, z pewnością wzmocnią zaufanie do naszej marki” – powiedział Dariusz Seliga, prezes zarządu PKP CARGO S.A.

PKP CARGO odnotowało 148 mln zł zysku netto (wobec 225,3 mln zł straty w 2021 r.). Zysk operacyjny wyniósł 333,3 mln zł (wobec wcześniejszej straty 208,8 mln zł).

„Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnęły w 2022 roku prawie 5,4 mld zł, co oznacza nie tylko wzrost o ponad 26 proc. w stosunku do 2021 r., ale także najwyższy wynik od momentu wejścia PKP CARGO na warszawską giełdę. Rekordowa w historii Grupy była także skonsolidowana EBITDA, która przekroczyła 1 mld zł – to aż około 108 proc. więcej w ujęciu rok do roku” – wyjaśniał Dariusz Seliga.

Za cztery filary sukcesu spółki w 2022 roku przedstawiciele zarządu PKP CARGO S.A. uznali: poprawę przychodów i urealnienie stawek finansowych, realizację kontraktów węglowych (dzięki którym Polacy bezpiecznie przeszli przez okres zimowy), międzynarodową ekspansję przewoźnika oraz osiągnięcie porozumienia z załogą i zakończenie sporu zbiorowego.

Rosnącym przychodom spółki towarzyszył szereg znaczących inwestycji w nowy tabor oraz lokomotywy, zieloną energię czy innowacyjną infrastrukturę.

„Naszym sztandarowym projektem pozostaje budowa portu multimodalnego w Zduńskiej Woli Krasznicach. Największy w centralnej Polsce terminal będzie zapewniać kompleksową obsługę logistyczną połączeń kontenerowych istotnych dla rozwoju całego państwa” – tłumaczył Marek Olkiewicz, członek zarządu spółki ds. operacyjnych.

Umacniając się na pozycji lidera polskiego rynku kolejowego, PKP CARGO jest coraz silniej obecne także poza granicami Polski.

„Stajemy się czołowym przewoźnikiem w całym regionie Trójmorza, zapewniając szybki i bezpieczny transport towarów na osi północ-południe, łącząc porty w Polsce, Niemczech czy krajach bałtyckich z państwami położonymi w centralnej części kontynentu oraz na Bałkanach” – zaznaczył Jacek Rutkowski, członek zarządu PKP CARGO ds. handlowych.

Spółka jest nie tylko strategicznie istotnym podmiotem dla bezpieczeństwa ekonomicznego i energetycznego Polski, ale również jednym z największych pracodawców w kraju, wyznaczającym najwyższe standardy zarówno partnerskiego dialogu społecznego, jak i standardów ESG.

„Grupa PKP CARGO to przede wszystkim ludzie – tysiące fachowców, którzy codziennie wykonują swoją pracę z pełnym zaangażowaniem i poczuciem misji. Dla całego zarządu bardzo ważne jest, aby nasza marka kojarzyła się z bezpiecznym, stabilnym, przyjaznym miejscem pracy, realizującym wszystkie standardy zrównoważonego rozwoju” – dodał Zenon Kozendra, członek zarządu PKP CARGO S.A. ds. pracowniczych.

Źródło informacji: PAP MediaRoom