sobota, 15 czerwcaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Plan urlopów – podstawa firmowej dokumentacji

W każdej firmie musi znajdować się taki dokument jak plan urlopów. To jeden z istotniejszych elementów firmowej dokumentacji. Jego tworzenie jest obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców. Co zatem warto wiedzieć na jego temat?

Plan urlopów – podstawowe informacje

Jak już wspomniano obowiązkowym dokumentem w każdej firmie jest między innymi plan urlopów. Szczególnie w tych działalnościach, w których ma miejsce organizacja związkowa. Jest również dobrowolna, a nawet zalecana w firmach, w których ten typ organizacji nie występuje. Tworzenie planów urlopowych niesie za sobą wiele pozytywów. Chyba takim najbardziej znaczącym jest możliwość zaplanowania urlopów dwutygodniowych. Każdy pracodawca wie, że żądanie takowego urlopu w ostatniej chwili może skutkować nadzwyczajnie odmową, gdyż niemożliwe jest w krótkim czasie przeorganizowanie wszystkiego. Plany urlopowe powstają po to, by zapobiec wystąpieniu tego typu sytuacji. Dzięki nim można dużo wcześniej odpowiednio się przygotować, zapewniając zastępcze ręce do pracy.

Plan urlopów – moment sporządzenia

Zaleca się, by plan urlopów sporządzać pod koniec roku kalendarzowego. To czas zbierania informacji od pracowników na temat planowanych dni wolnych w następnym roku. Najpóźniej plan urlopów powinien być tworzony w ostatnim dniu roku, który poprzedza czas obowiązywania tego planu. Każdy pracodawca i pracownik powinien mieć na uwadze urlop na żądanie. Dokonując planu urlopu wypoczynkowego należy odjąć 4 dni, których pracownik nie powinien planować. Urlopy powinny być racjonalnie ułożone, tak, by terminy nie nakładały się pracownikom. Zaniechanie tego faktu może poskutkować problemami kadrowymi.

Istotne fakty dotyczące planowania urlopów

Każdy pracownik musi mieć świadomość tego, że plan urlopów jest wiążący. Tak samo dotyczy się to pracodawcy. Pracownik musi wykazać niezwykle istotny powód do dokonania modyfikacji w tym planie. Tak samo jest po stronie pracodawcy. Musi przedstawić ogromnie ważny powód do przełożenia urlopu pracownika. Tworząc plan urlopów trzeba mieć na uwadze to, by nie dotyczył miesięcy, w których występuje największe zapotrzebowanie na pracowników. Warto więc je od razu, na samym wstępie przedstawić pracownikom, zanim jeszcze złożą plany swoich urlopów.

Wiele firm posiada własne wzory planu urlopowego. W Internecie również znajduje się wiele dokumentów tego typu. Najważniejszą jego cechą jest to, by był przejrzysty, tak, by każdy mógł z niego bez żadnego trudu korzystać.

Plan urlopów – typy wypoczynkowe

Plan urlopów to dokument, uwzględniający wszelkie typy urlopów wypoczynkowych jakie zaplanowano przez pracodawcę w konkretnym roku kalendarzowym. Bierze się w nim pod uwagę urlop bieżący, który przysługuje pracownikowi wraz z początkiem roku kalendarzowego,  a także pierwszy urlop w karierze zawodowej, czyli z tytułu „pierwszej pracy”, urlop uzupełniający oraz urlop niewykorzystany w latach poprzednich tzw. urlop zaległy. W razie wątpliwości wszystkie uwagi dotyczące urlopu i wymogów prawa z nim związanych zawarte są w Kodeksie Pracy.