piątek, 24 majaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Pomoc socjalna w Norwegii dla samotnie wychowujących dzieci

W Norwegii dostępne są liczne świadczenia dla samotnych rodziców. Aby z nich skorzystać, zawsze trzeba spełnić odpowiednie warunki. Wnioski z reguły rozpatrywane są indywidualnie dla każdego przypadku, a same świadczenia przysługujące samotnym matkom lub ojcom funkcjonują pod różnymi nazwami. W Norwegii można skorzystać zarówno z zasiłku rodzinnego z dodatkową kwotą, świadczenia dla opiekunów czy alimentów, jak i zasiłku opiekuńczego czy doraźnej pomocy finansowej.

Zasiłek rodzinny

Z zasady zasiłek rodzinny jest automatycznie dostępny dla wszystkich rodziców przebywających w Norwegii, którzy otrzymują go w okresie od miesiąca po narodzinach dziecka do jednego miesiąca przed 18. urodzinami. Prawo do niego przysługuje osobom zarejestrowanym w Folkeregisteret. Rodzice samotni mogą dodatkowo otrzymać zwiększoną kwotę zasiłku, niezależnie od liczby posiadanych dzieci. Zasiłek rodzinny wynosi 970 koron, natomiast kwota dodatku to kolejne 970 koron wypłacalnych raz na miesiąc.

Zasiłek opiekuńczy

Z zasiłku opiekuńczego dla dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat również skorzystać mogą wszyscy rodzice z Norwegii, a maksymalnie jest on przyznawany na 23 miesiące. Prawo do niego jest automatycznie tracone po odebraniu świadczenia w formie pełnego lub częściowego finansowania całodniowego miejsca w przedszkolu. Jeżeli jednak rodzice nie korzystają z tej możliwości przez minimum 33 godziny w tygodniu, zachowują pełne prawo do części zasiłku. Jego kwota to 3300 koron.

Zasiłek pielęgnacyjny na dziecko

Rodzice dzieci wymagających całodobowej i długoterminowej opieki mogą starać się o uzyskanie tzw. pleipenger. Zasiłek pielęgnacyjny w Norwegii przysługuje w pełnej kwocie przez okres jednego roku, po czym wypłacane jest świadczenie w wysokości 66 procent. Pomoc w przygotowaniu niezbędnego podania oferuje firma Polish Connection. Zasiłek pielęgnacyjny na dziecko w Norwegii przyznawany jest w przypadku dzieci do 18. roku życia.

Zasiłek przejściowy

Zasiłek przejściowy to świadczenie ograniczone w czasie, przyznawane na maksymalnie 3 lata. Z pomocy tej można korzystać w okresie od 2 miesięcy przed narodzinami dziecka, aż do ukończenia przez nie 8. roku życia. W niektórych przypadkach możliwe jest przedłużenie wypłat do 5 lat. Jeżeli dziecko ma powyżej 3 lat, warunkiem uzyskania świadczenia jest legalna praca lub nauka w wymiarze sięgającym minimum pół etatu lub aktywne poszukiwanie zatrudnienia. Zasiłek przejściowy ma wysokość uzależnioną od wysokości dochodów rodzica, ale jego maksymalna wartość to około 14500 koron miesięcznie.

Zasiłek na nadzór nad dzieckiem

Z zasiłku na nadzór nad dzieckiem mogą korzystać samotni rodzice, którzy z uwagi na edukację, pracę czy działalność gospodarczą muszą zatrudniać nianię. Świadczenie to pokrywa około 60 proc. związanych z tym wydatków, jednak warunkiem jest ich udokumentowanie. Wysokość takiego zasiłku zależy od ilości posiadanych dzieci, a maksymalnie sięga około 5500 koron miesięcznie. Prawo do jego otrzymania zależy natomiast od wysokości dochodów. Poza szczególnymi przypadkami, zasiłek jest wypłacany wyłącznie rodzicom dzieci uczęszczających do maksymalnie 4 klasy.

Dodatkowe zasiłki dla samotnych rodziców w Norwegii

Samotnym rodzicom w Norwegii przysługuje też zasiłek edukacyjny. Dotyczy on osób kształcących się w okresie przyjmowania zasiłku przejściowego, a maksymalnie można go pobierać przez 3 lata lub do momentu wcześniejszego zakończenia edukacji. W Norwegii dostępna jest ponadto zapomoga relokacyjna, przyznawana rodzicom zmieniającym miejsce zamieszkania celem podjęcia pracy. Zasiłek ten pokrywa koszty przeprowadzki. Osoby samotnie wychowujące dzieci mają też prawo do 20 dni wolnych w roku, na wypadek choroby dziecka lub jego opiekunki.