poniedziałek, 22 lipcaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Programy WMS – czym są i jakie mają zastosowanie?

Zarządzanie magazynem jest zadaniem złożonym i wymagającym logistycznego podejścia. Znaczącym ułatwieniem tego zadania jest system WMS. Czy wiesz, czym jest system magazynowy WMS i w jaki sposób wpływa na działania magazynowe, jakie korzyści przynosi jego wdrożenie i czy w ogóle warto go wdrożyć?

System WMS (Warehouse Management System)- czym jest?

Warehouse Management System, czyli System Zarządzania Magazynem to zintegrowany system odpowiadający za wspieranie zarządzania wszelkimi procesami magazynowymi, ich śledzenie, kontrolowanie i analizowanie. Mówiąc najprościej, wdrożenie systemu WMS to nic innego, jak stworzenie cyfrowego magazynu wirtualnego. Odwzorowana w nim zostaje struktura magazynu i transportów wewnątrzmagazynowych, a także wszelkie procesy przepływu materiałów, organizacja wysyłek czy stałe dane o produktach.

Jak działają programy WMS?

System WMS, czyli magazynowy system informatyczny, działa w trybie online. Zbiera on wszelkie informacje na temat przebiegu procesów magazynowych, następnie przetwarza je i przekazuje pracownikom kierującym magazynem. Na podstawie tych danych możliwe jest podjęcie optymalnych decyzji zarządczych. Ogromną zaletą systemu WMS jest fakt, że kierownictwo ma możliwość stałej kontroli i szybkiej reakcji w razie występowania jakichkolwiek nieprawidłowości.

Jak zbudowany jest magazynowy system informatyczny?

Programy WMS występują w dwóch postaciach. Pierwsza z nich to postać autonomiczna, która stanowi zupełnie odrębne i niezależne od innych systemów narzędzie. Tego rodzaju system z łatwością można zintegrować z innymi systemami wykorzystywanymi w magazynie. Drugim rodzajem informatycznych systemów WMS jest postać modułowa. W tym wypadku system WMS stanowi integralną część systemu ERP, który służy do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. WMS w tej formie zwykle wykorzystywany jest do zarządzania magazynami o niewielkiej powierzchni z racji ograniczonej funkcjonalności modułów.

Zastosowanie systemu WMS

Zastosowanie systemu WMS jest rozwiązaniem pozwalającym na łatwe śledzenie, koordynowanie i kontrolowanie procesów magazynowych, a także analizowanie i optymalizowanie wszelkich działań. Mówiąc konkretnie, WMS pozwala na kontrolowanie stanów magazynowych i dokładne wskazywanie lokalizacji produktów, a także zarządzanie przepływem towarów. Możliwe jest śledzenie produktu od momentu przyjęcia towaru aż po jego wydanie. Program WMS pozwala na łatwe i efektowne sterowanie pracą pracowników magazynowych, a do tego zarządza generowaniem i przydzielaniem zadań dla urządzeń automatyki magazynowej. 

Zalety systemu WMS

Program magazynowy WMS posiada wiele zalet. Jedną z nich jest skalowalność, która przejawia się w możliwości łatwego dopasowania do każdego magazynu, bez względu na jego wielkość. Poza tym, zaletą systemu jest także elastyczność i uniwersalność. System można rozbudować i łatwo dostosować do potrzeb firmy, które ulegają zmianom w trakcie jej rozwoju, a także do potrzeb logistycznych przedsiębiorstwa. Systemy WMS mogą być stosowane w magazynach różnych branż i różnych wielkości i złożoności, zarówno w magazynach manualnych, jak i zautomatyzowanych. Ogromną zaletą w dobie szybko poszerzających się możliwości jest otwartość systemu na współdziałanie z otoczeniem informatycznym, a więc z różnymi systemami i narzędziami informatycznymi stosowanymi przez firmę.

System WMS – dlaczego warto?

Wdrożenie systemu WMS przynosi wiele korzyści, wśród których wyróżnić należy o wiele łatwiejsze i efektywniejsze zarządzanie magazynem. Dzięki możliwości stałego nadzoru nad przebiegiem procesów magazynowych w czasie rzeczywistym, możliwa jest szybka reakcja i odpowiednie działanie, gdy na którymś etapie coś idzie nie tak, jak powinno. Ponadto, zaletą jest spora wygoda użytkowania. Wszelkie ważne informacje dostępne są w trybie on-line. Co ważne, możliwa jest samodzielna konfiguracja większości parametrów działania systemu, co pozwala na zoptymalizowanie jego działania dla potrzeb kadry zarządzającej daną firmą. Bardzo istotną funkcjonalnościa systemu WMS jest łatwość w generowaniu i przydzielaniu zadań pracownikom magazynu, co pozwala na wprowadzenie porządku i zwiększenie efektywności działania. O wiele łatwiej jest także dokonać inwentaryzacji, gdyż listy inwentaryzacyjne są tworzone w sposób automatyczny. Program magazynowy umożliwia wgląd do historii operacji, co pozwala na dokładne przeanalizowanie i prześledzenie każdego procesu logistycznego, a następnie jego optymalizacja. System magazynowy pozwala na znaczące oszczędności dzięki obniżeniu kosztów związanych z utrzymaniem i zarządzaniem magazynem. 

Jak wybrać system magazynowy?

Wybierając informatyczny system magazynowy, w pierwszej kolejności pod uwagę weź realne potrzeby firmy. Najlepiej zrobić to na podstawie audytu logistyki. Zawsze warto wybierać takie narzędzia, które dają możliwość rozbudowy wraz z postępującym rozwojem firmy. Pod uwagę warto wziąć także szeroki zakres konfiguracji, pozwalający na łatwe dostosowanie systemu do potrzeb danego przedsiębiorstwa.