piątek, 1 marcaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Projekt iPFRON+ wspiera samodzielność osób niepełnosprawnych

Zarówno ratyfikowana przez Polskę Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, jak i Konstytucja naszego kraju jasno wskazują na pełne równouprawnienie wszystkich obywateli – również tych z niepełnosprawnościami. Dlatego wspieranie ich w zdobywaniu możliwie szerokiej samodzielności powinno być jednym z priorytetów instytucji publicznych.

„Świetny przykład idzie z góry, od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Organizacje pozarządowe mają tu zadanie pomocnicze i partnerskie w skutecznym rozdysponowaniu środków, które poprawiają życie ludzi na poziomie lokalnym – w  polskich miastach, miasteczkach, wsiach” – podkreśla Mariusz Rodzik, wiceprezes Podlaskiego Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych „START” Białystok. 

Projekt „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Źródło informacji: PAP MediaRoom