piątek, 24 majaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Radomskie centrum digitalizacji Iron Mountain staje się hubem innowacji

Radomskie centrum digitalizacji Iron Mountain – jeden z największych tego rodzaju obiektów na świecie, został w 2023 r. uhonorowany tytułem Center of Digital Excellence. Na modernizację obiektu, w tym budowę dedykowanego Centrum Digitalizacji Dziedzictwa Kulturowego, Iron Mountain przeznaczy do 10 mln zł.

Radomskie centrum digitalizacji o powierzchni blisko 1,7 tys. m2 zostało uruchomione w 2009 r. Aktualnie skanowanych jest w nim około 100 mln stron dokumentów rocznie. Placówka umożliwia zatrudnienie 750 osób w systemie trójzmianowym i planuje zaangażowanie kolejnych 200. 85 proc. kadry kierowniczej centrum stanowią kobiety.

„Radom jest blisko Warszawy, z dobrym dojazdem i, co najważniejsze w biznesie, ma dostęp do talentów. Na miejscu mamy zarówno studentów, jak i specjalistów, którzy posiadają wysokie kompetencje w zakresie IT, data science i data management. Dlatego firma Iron Mountain zdecydowała się na zaangażowanie polskich ekspertów pracujących nad rozwiązaniami z zastosowaniem sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i szeroko rozumianych platform usług cyfrowych” – podkreśla Iwona Sikora, wiceprezes i dyrektor generalna Iron Mountain na region EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka).

Centrum w Radomiu jako jedyna placówka w Europie, uzyskało w 2023 r. prestiżowy tytuł Center of Digital Excellence (Centrum Cyfrowej Doskonałości), przyznawany przez Iron Mountain na poziomie globalnym. Dzięki temu placówka stała się hubem dla międzynarodowych projektów digitalizacyjnych.

„Usługi związane z cyfryzacją rozpoczęliśmy w Polsce w 2004 r. Od tego momentu zrealizowaliśmy wiele projektów, w pierwszej kolejności dla polskich klientów. Od kilku lat realizujemy projekty międzynarodowe dla klientów z Niemiec, Austrii, Szwajcarii czy krajów Skandynawskich, które łącznie generują 60 proc. przychodów centrum. Klienci doceniają jakość naszych usług, umiejętności naszych pracowników, a także certyfikaty bezpieczeństwa ISO 27001 i 9001” – zaznaczyła Iwona Sikora.

Jak wskazała, inwestycja w modernizację radomskiego centrum digitalizacji Iron Mountain powiększyła o 20 proc. dostępną przestrzeń i o 40 proc. przepustowość operacyjną, co pozwoliło na stworzenie 100 nowych miejsc pracy. Rozbudowa centrum zaowocowała również rozszerzeniem oferty usług o projekty z obszaru Business Process Management.

W ramach modernizacji rozszerzono także zakres oferowanych usług o projekty związane z dziedzictwem kulturowym. W centrum znajduje się ponad 40 zaawansowanych urządzeń skanujących dokumentację w dowolnym rozmiarze i formacie, w tym zasoby o historycznym znaczeniu. Dziś są to m.in. teczki personalne, dokumentacja techniczna, m.in. mapy i szkice, dokumentacja sądowa, ubezpieczeniowa, geodezyjna, bankowa i medyczna, faktury, dokumenty GDPR, książki, maile, listy, zdjęcia rentgenowskie, ale także historyczne księgi.

„Iron Mountain to nie tylko skanowanie dokumentów. Wspieramy procesy biznesowe klientów jak procesowanie pożyczek, procesowanie szkód komunikacyjnych czy innego rodzaju dokumentacji z różnych sektorów. Nasze usługi obejmują ekstrakcję i klasyfikację danych, aby można było wykorzystać je w procesach biznesowych, analitycznych, jak również tych dotyczących badań i rozwoju” – wyjaśnia wiceprezes Iron Mountain.

Iron Mountain Polska jest częścią Iron Mountain Inc. – globalnego lidera w branży zarządzania informacją, założonego w 1951 r. w Livingstone w USA. Firma z siedziba w Bostonie działa w 62 krajach na pięciu kontynentach i jest notowana na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (IRM).

Źródło informacji: PAP MediaRoom