niedziela, 26 majaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Refuler – maszyna do pogłębiania zbiorników wodnych

Refuler (od słowa refulat, oznaczającego urobek z pogłębienia) to maszyna pływająca zaprojektowana do pogłębiania wodnych dróg śródlądowych oraz morskich akwenów wodnych.

Istnieją także refulery, których zadaniem jest wydobycie kruszywa z dna żwirowni i wówczas mamy też do czynienia z refulerami umiejscowionymi przy brzegu danego akwenu. Są więc powszechnie stosowane w zakładach zajmujących się na co dzień eksploatacją kruszywa i w piaskowniach. Tego typu maszyny są dedykowane do wydobywania drobnych frakcji piaskowych, które nie posiadają zbyt dużego poziomu zanieczyszczeń (np. stare elementy drzew, warstwy iłu).

Refuler, draga, bagrownica, czyli pogłębiarka ssąca

Pogłębiarka ssąca, bo to chyba najpopularniejsze określenie tego typu maszyn, to urządzenie służące do zasysania z dna zbiornika wodnego lub żwirowni kruszywa. Pobrany przez nią materiał jest następnie transportowany za pomocą systemu rur umieszczonych na pływakach na brzeg. Tam zaś wydobyte kruszywa poddawane jest dalszej obróbce, polegające zasadniczo na odpowiednim odwodnieniu i frakcjowaniu (tj. proces separacji składników).

Więcej informacji na temat tych maszyn i ich najpopularniejszych modeli znajdziesz na: https://ecodredger.eu/refuler-poglebiarka-ssaca/

Refuler, czyli co?

Zasada działania pogłębiarki polega na tym że maszyna zasysa wodę wraz z kawałkami kruszywa do rurociągu ssawnego, który jest podłączony do pompy gruntowej. W celu łatwiejszego odspojenia gruntu, głowice ssące refulerów wyposażone są często w spulchniacz – występują dwie odmiany: spulchniacz mechaniczny lub spulchniacz hydrauliczny. W tym momencie kruszywo stanowi jednak zaledwie 25% całości pobranego materiału. Następnym etapem procesu refulacji jest odfiltrowanie kamieni i innych większych przedmiotów, do czego dochodzi w komorze kamiennej.  Dalej odfiltrowana z nich mieszanina wody oraz gruntu jest przeprowadzana przez pompę gruntową i przez rurociąg jest odprowadzana na dedykowane do tego miejsce składowania.

Pogłębiarki to maszyny wyposażone zazwyczaj w napęd elektryczny lub w napęd spalinowy. Poszczególne modele tych urządzeń różnią się między sobą wydajnością i rozmiarami, a bardzo często ich konfiguracja parametrów odpowiada indywidualnym potrzebom danego klienta, a raczej akwenu lub żwirowni, gdzie ma być zamiar wykorzystywana.

Refuler od środka

Najważniejsze elementy, które wchodzą więc w skład pogłębiarki ssącej (refulera) to:

 • system JET;
 • spulchniacz;
 • komora kamienna;
 • pompy specjalistyczne oraz ich podzespoły;
 • głowice mechaniczne;
 • odwadniacze kołowe;
 • rurociągi tłoczne;
 • łączniki gumowe ssące;
 • łączniki gumowe tłoczne;
 • pływaki wypornościowe;
 • agregaty prądotwórcze;
 • automatyka odpowiedzialna za prawidłową pracę systemu.

Innowacyjność środkiem do sukcesu

Warto też wspomnieć, że w projektowanych refulerach od lat wprowadzane są cały czas nowe, innowacyjne rozwiązania, które mają służyć coraz większej ich efektywności oraz sprawnej obsłudze całego procesu wydobycia/pogłębiania. Jedną z firm, która przoduje pod tym względem jest przedsiębiorstwo HTS Szwaj z Parczewa.