niedziela, 14 lipcaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Rejestracja NIPUE: procedura i dokumenty niezbędne do zarejestrowania spółki w Unii Europejskiej

NIP UE to Europejski Numer Identyfikacji Podatkowej, który jest niezbędny wtedy, gdy firma zamierza nawiązać współpracę z zagranicznymi kontrahentami. Co warto o nim wiedzieć? Jak wygląda procedura uzyskania NIP UE? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

NIP UE – co warto wiedzieć?

NIP UE to jak wspomniano we wstępie Europejski Numer Identyfikacji Podatkowej, który jest niezbędny wtedy, gdy firma zamierza nawiązać współpracę z zagranicznymi kontrahentami. Co istotne, chodzi w tym przypadku nie tylko transakcje przeprowadzane z podmiotami funkcjonującymi w krajach UE, ale również z firmami zarejestrowanymi poza wspólnotą. W praktyce bowiem NIP UE jest niezbędny wtedy, gdy transakcje będą zawierane w ramach:

 • WNT (wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów),
 • WDT (wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów),
 • wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług (jeżeli obowiązek rozliczenia podatku VAT należy do nabywcy),
 • wewnątrzwspólnotowego nabycia usług (jeżeli obowiązek rozliczenia podatku VAT należy do sprzedającego).

Istotną kwestią jest także to, że w poszczególnych krajach wspólnoty NIP UE może wyglądać inaczej. W Polsce jest to standardowy 10 cyfrowy numer NIP poprzedzony przedrostkiem PL. W związku z tym należy wiedzieć również to, jak zweryfikować poprawność NIP UE, a procedura ta została opisana w artykule dostępnym pod linkiem: https://pragmago.pl/porada/czym-jest-nip-europejski-i-w-jakich-sytuacjach-jest-wymagany/.

Jak uzyskać NIP UE?

Przedsiębiorcy planujący współpracę z podmiotami zagranicznymi powinni pamiętać o tym, że posiadanie numeru NIP UE jest konieczne już w momencie przeprowadzania pierwszej tego typu transakcji. W jaki sposób można zatem go uzyskać? Otóż, sprowadza się to do rejestracji VAT-UE, której można dokonać zarówno przy zakładaniu działalności gospodarczej, jak i w trakcie jej prowadzenia. Procedura ta składa się z kilku kroków i wygląda następująco:

 • pobranie i wypełnienie formularza VAT-R, a w zasadzie jego części C;
 • złożenie formularza w urzędzie skarbowym odpowiednim dla miejsca zarejestrowania firmy, co można zrobić w formie papierowej, jak i elektronicznej;
 • nadanie numeru NIP UE, które następuje z reguły w ciągu kilku dni.

Jak zarejestrować spółkę w Unii Europejskiej?

Chcąc prowadzić działalność w różnych krajach europejskich na podstawie jednego zbioru przepisów można zarejestrować spółkę europejską, która jest europejską odmianą spółki akcyjnej. Niezbędne dokumenty do jej zarejestrowania to:

 • podpisany wniosek o rejestrację spółki;
 • oświadczenie zarządu albo rady administrującej o wniesieniu kapitału
 • dokument o powołaniu członków organów spółki
 • oświadczenie członków organów i prokurentów (jeżeli zostali ustanowieni), obejmujące zgodę na ich powołanie
 • ewentualnie inne dokumenty, na przykład pełnomocnictwo oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo
 • zawarte porozumienie o zaangażowaniu pracowników lub uchwałę specjalnego zespołu negocjacyjnego o niepodejmowaniu negocjacji albo o ich zakończeniu
 • inne dokumenty określone ustawą z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej.

Podsumowując należy stwierdzić, że rejestracja NIP UE nie jest skomplikowana, jednak należy ją przeprowadzić jeszcze przed zawarciem pierwszej transakcji w ramach współpracy z zagranicznymi kontrahentami. Sam numer uzyskuje się w ciągu kilku dni, a wniosek można złożyć zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.