poniedziałek, 22 lipcaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Rimini Street autoryzowanym dostawcą na nowozelandzkim rynku usług dla administracji rządowej

Umowa z rządem Nowej Zelandii ułatwia dostęp do usług wsparcia Rimini Street, które stanowią alternatywę dla oprogramowania dla przedsiębiorstw firm Oracle, SAP i Salesforce.

LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)– Spółka Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP i partner Salesforce, ogłosiła dzisiaj, że została autoryzowanym dostawcą na nowozelandzkim rynku usług dla administracji rządowej (New Zealand Government Marketplace) na mocy umowy o współpracy o nazwie Collaborative Marketplace Agreement (CMA). Jako autoryzowany dostawca rynku usług dla administracji rządowej, Rimini Street pomyślnie przeszła otwartą procedurę zamówienia publicznego, dzięki czemu agencje mogą teraz łatwiej korzystać z usług firmy i nie muszą tracić czasu i wysiłku na negocjowanie własnych warunków zamówień i cen.

Niniejszy komunikat prasowy zawiera materiały multimedialne. Pełna wersja dostępna jest pod adresem: https://www.businesswire.com/news/home/20210208005003/en/.

Chociaż Rimini Street współpracuje już z szeregiem instytucji publicznych w Nowej Zelandii, w tym z Uniwersytetem w Auckland, nowa umowa daje możliwość skorzystania z dalszych oszczędności na wsparciu oprogramowania dla przedsiębiorstw oferowanym nowozelandzkim agencjom rządowym na wszystkich szczeblach, od władz lokalnych po centralne, również w szkołach i na uczelniach. Umowa została udostępniona w Internecie na potrzeby agencji pod adresem www.marketplace.govt.nz.

Agencje będą miały teraz większy dostęp do usług Rimini Street, w tym wsparcia i konserwacji dla instancji oprogramowania Oracle, SAP i Salesforce.

W zeszłym roku spółka Rimini Street podpisała obejmującą całą administrację umowę z rządem Australii i od tego czasu nawiązała dzięki niej współpracę z ponad 10 kolejnymi agencjami.

Wszyscy klienci Rimini Street, zarówno organizacje prywatne, jak i publiczne, korzystają z wysokiej jakości elastycznego modelu wsparcia dla firm, w tym z najlepszej na rynku umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usługi (SLA) obejmującej 10-minutowy czas odpowiedzi dla wszystkich krytycznych zdarzeń o priorytecie 1. Klienci Rimini Street otrzymują również wsparcie konsultanta technicznego z zespołem ekspertów funkcyjnych i technicznych, którzy dysponują średnio piętnastoletnim doświadczeniem w zakresie danego systemu oprogramowania firmowego klienta. Rimini Street gwarantuje również usługi wsparcia w zakresie bieżącego systemu obsługiwanego przez klienta przez minimum 15 kolejnych lat od czasu przejścia na obsługę przez firmę.

„Umowa Collaborative Marketplace Agreement pozwoli agencjom w całej Nowej Zelandii z większą łatwością korzystać z rozwiązań Rimini Street, które stanowią przystępniejszą cenowo i lepszą jakościowo alternatywę w zakresie obsługi oprogramowania dla przedsiębiorstw Oracle, SAP i Salesforce – stwierdziła Emmanuelle Hose, kierownik regionalny dla Australii i Nowej Zelandii, Rimini Street. – Nowa umowa przyniesie nowozelandzkim agencjom rządowym większy wybór, zapewniając uproszczony proces zamówień w zakresie kluczowych usług związanych z oprogramowaniem i pozwalając zoptymalizować wydatki na cele informatyczne”.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Jak dotąd ponad 3700 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com.

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczących działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. czas trwania operacyjnych i finansowych kutków pandemii COVID-19 na naszą działalność spółki oraz działania podejmowane przez władze rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na pandemię COVID-19 oraz związane z nią skutki gospodarcze, katastrofy zakłócające działalność spółki lub działalność jej obecnych lub przyszłych klientów, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflację i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych, dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalająca na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; warunki i wpływ 13,00% akcji uprzywilejowanych serii A pozostających w obrocie; zmiany w opodatkowaniu, przepisach prawa i przepisach wykonawczych; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym usługi zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Advanced Database Security i usługi dla Sales Cloud i Service Cloud oferowane przez Salesforce, oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utrata jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q dnia 5 listopada 2020 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzy 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2021 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Wersja źródłowa dostępna w portalu businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210208005003/en/.

Źródło: Rimini Street, Inc.

Źródło informacji: Business Wire