poniedziałek, 22 lipcaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Sekrety skutecznej pracy zespołowej – co powinieneś wiedzieć?

Kluczem do sukcesu w organizacjach jest skuteczna praca zespołowa. Jak jednak osiągnąć ten stan, w którym pracownicy współpracują ze sobą i efektywnie realizują cele biznesowe? W czym tkwi esencja pracy zespołowej? 

Znaczenie pracy zespołowej

Korzyści płynące ze skutecznych działań w grupach daleko wykraczają poza czysto biznesowe aspekty. Świetnie współpraca to wartość, z której korzystają również pracownicy. Dzięki obecności osób, na których mogą polegać, wzrasta zaangażowanie, chęć rozwoju czy udzielania wsparcia tym, którzy tego w zespole potrzebują. Buduje to dobrą atmosferę, która jest jednym z kluczowych czynników decydujących o tym, że pracownicy chcą pozostać w firmie. 

Jakie zachowania warto promować?

Podstawą efektywnej współpracy jest budowa takiej kultury organizacyjnej, w której komunikacja i wspólne działania są wartością nadrzędną. Firmy powinny zachęcać do kooperacji zarówno poprzez angażujące projekty, warsztaty, jak i działania integracyjne, które mogą wykraczać poza spotkania w miejscu pracy. Jednocześnie powinny zagwarantować swobodę w podejmowaniu inicjatywy czy możliwość wyrażania własnych opinii i zgłaszania pomysłów. 

Inną kwestią jest jasne ustalanie celów i oczekiwań względem zespołu, jak i osób, które go tworzą. Dzięki temu pracownicy są odpowiedzialni za swój obszar. Najpierw jednak trzeba wiedzieć, jakie kompetencje występują w zespole i jak je najlepiej wykorzystać, aby zwiększyć satysfakcję pracowników i podnieść ich efektywność zespołową. Ważną rolę pełni tu menedżer, którego zadaniem jest  monitorowanie postępów, wspieranie w trudnych chwilach  oraz docenianie osiągnięć. 

Jednocześnie trudno sobie wyobrazić skuteczny zespół, który nie potrafi się komunikować i nie ma rozwiniętej inteligencji emocjonalnej. Dotyczy to nie tylko kompetencji, ale także kwestii technicznych, czyli np. upewnienia się, że wszyscy członkowie zespołu, bez względu na to, czy pracują zdalnie, czy w biurze, są tak samo informowani o sprawach firmowych. 

Praca zespołowa a Extended DISC®

Badanie naturalnych predyspozycji i zachowań pracowników, czyli Extended DISC®, to metoda, która może być niezwykle przydatna w kontekście skutecznej pracy zespołowej. Rezultatem badania Extended DISC® są analizy indywidualnych wyników pracowników, które połączone w całość tworzą raport zespołowy.

Celem raportu jest pokazanie stylów zachowań i komunikacji członków grupy. Dzięki tak stworzonej mapie lider zdobywa informacje o tym, jakie role w zespole pełnią poszczególni pracownicy, co ich motywuje, a co demotywuje, a także, gdzie tkwią możliwe przyczyny konfliktów i nieporozumień oraz co przeszkadza w efektywnej pracy zespołowej.  Raport pokazuje też, czego pracownicy oczekują od przełożonego i jaką kulturę zespołu wspólnie budują. Na stronie extended.tools znajduje się przykładowy raport zespołowy, który warto zobaczyć i samemu ocenić korzyści, jakie może przynieść narzędzie Extended DISC w zespole.