niedziela, 14 lipcaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Shanghai Electric świętuje 120. rocznicę powstania – przyspieszamy przejście na rozwiązania ekologiczne i niskoemisyjne

26 września 2022 r. zakończyło się forum szczytu przedsiębiorczości pod nazwą „Integracja energii dla inteligentnej przyszłości”, które spółka Shanghai Electric Group Company Limited (Shanghai Electric) zorganizowała w ramach obchodów 120. rocznicy powstania.

W tym kluczowym, historycznym momencie dla spółki, ale też w reakcji na ogólnoświatową potrzebę ograniczenia emisji dwutlenku węgla, Shanghai Electric przekształca wszystkie segmenty prowadzonej działalności w profil niskoemisyjny. Czyni to rozszerzając wydajność nowych systemów energetycznych i osprzętu, a także tworząc optymalne powiązania między tradycyjnymi i odnawialnymi źródłami energii, tym samym przyczyniając się do rozwoju nowoczesnego ekosystemu energetycznego.

Liu Ping, dyrektor i prezes Shanghai Electric Group Co., powiedział podczas forum, że minione 120 lat to innowacyjna podróż spółki ku ulepszeniu świata poprzez działania podejmowane na rzecz rozszerzenia głównych obszarów jej działalności oraz dążenie do nawiązania wzajemnie korzystnej współpracy i osiągnięcie zrównoważonego rozwoju.

„Podczas tej podróży spółka Shanghai Electric stała się godnym naśladowania wzorem i dobitnie pokazała, jakie działania należy podjąć, aby Chiny stały się kluczowym dostawcą wysokiej jakości sprzętu dla reszty świata. Ewolucja pozwoliła spółce przekształcić się z głównego gracza rynku lokalnego w podmiot reprezentujący spółki z rynku ogólnokrajowego wspólnie dążące do wykorzystania możliwości eksportowania światowej klasy sprzętu i technologii” – powiedział Liu Ping.

Shanghai Electric ma na swoim koncie wiele przełomowych osiągnięć, zarówno w kraju, jak i za granicą. Bazując na posiadanych zdolnościach i atutach, spółka zamierza w pełni wykorzystać konkurencyjną przewagę, jaką posiada w trzech podstawowych obszarach prowadzonej działalności – wyjątkowe zdolności produkcyjne, zintegrowane usługi i konkurencyjność kadr – aby zbudować trzy powiązane ze sobą i czołowe w branży platformy obejmujące podstawowy sprzęt, zintegrowane systemy i kapitał przemysłowy, dzięki którym spółka będzie mogła wyznaczać główne trendy rozwoju w kolejnych 120 latach.

Shanghai Electric to dziś jeden z niewielu światowych producentów wszystkich kategorii sprzętu. Sektor energii generuje ponad 80% całkowitej emisji dwutlenku węgla w Chinach, co sprawia, że jest on jedną z największych przeszkód dla osiągnięcia przez Chiny celu maksymalnego ograniczenia i osiągnięcia neutralności wobec efektu cieplarnianego.

Od 2021 r., gdy odnotowano wysoką częstość występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz zwiększenie się napięć dotyczących globalnych dostaw energii, wiele regionów kraju doświadczyło przerw w dostawach energii, co tylko uwypukliło problem zasięgu sieci energetycznych. W świetle powszechnego przechodzenia ze stabilnych paliw kopalnych na niestabilne alternatywne źródła energii, uczestnicy rynku są zgodni co do tego, że aby osiągnąć cel ograniczenia emisji dwutlenku węgla, a jednocześnie zagwarantować bezpieczeństwo energetyczne, w perspektywie długoterminowej, komplementarność wieloenergetyczna będzie najlepszym rozwiązaniem dla zintegrowanego rozwoju tradycyjnych i odnawialnych źródeł energii.

Chen Ganjin, członek Komitetu Partii i wiceprezes spółki Shanghai Electric, zwrócił uwagę, że w ostatnim dziesięcioleciu struktura energetyczna Chin przechodzi fundamentalne zmiany, czego dowodem są znacząco wzrastające zdolności do wytwarzania energii słonecznej i wiatrowej, spadek energii wytwarzanej z węgla o połowę, a także powrót do traktowania energii jądrowej jako stabilnie zyskującego na znaczeniu alternatywnego źródła energii. Rozkwit odnawialnych źródeł energii wymusił również gwałtowny rozwój sektora składowania energii. Mimo to włączanie odnawialnych źródeł energii do wielkoskalowej sieci energetycznej o dużej mocy będzie nastręczać wielu problemów związanych z bezpiecznym i stabilnym jej funkcjonowaniem wynikającym z niepewności i braku ciągłości wytwarzania energii z tych źródeł.

Wypowiadając się na temat chińskiego ekosystemu energetycznego Chen dodał, że zużycie energii w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest w Chinach stosunkowo niskie w porównaniu do innych krajów i regionów świata, co potwierdza ogromny potencjał wzrostu na rynku energii i sprzętu związanego z jej wytwarzaniem. Shanghai Electric podejmuje działania na rzecz zaspokojenia potrzeb chińskiego ekosystemu energetycznego pod względem wytwarzania energii, jej przesyłu, składowania i sprzedaży.

Koncern optymalizuje podejmowane działania tak, aby oferowany sprzęt zasilany konwencjonalnymi i alternatywnymi źródłami energii wpisywał się w dążenia kraju do osiągnięcia celów maksymalnego ograniczenia oraz osiągnięcia neutralności wobec efektu cieplarnianego. Spółka Shanghai Electric udowodniła, że posiada techniczne zdolności do wytwarzania czystej i efektywnej energii z węgla, bezpiecznej energii jądrowej opartej na najnowszych zdobyczach naukowych, a także efektywnego i elastycznego regulowania rynku gazu i energii. Co więcej, koncern wykorzystuje nowinki technologiczne, aby rozszerzyć ofertę sprzętu i rozwiązań przeznaczonych do składowania energii wiatrowej, słonecznej i wodorowej, a także przyspieszyć przechodzenie na i analizowanie nowych scenariuszy ich zastosowania w urządzeniach dedykowanych dla inteligentnych sieci.

Bazując na obecnie dostępnych konkurencyjnych urządzeniach energetycznych, spółka Shanghai Electric dokonała znaczącego postępu we wdrażaniu nowych rozwiązań systemowych przeznaczonych dla elektrowni opalanych węglem oraz służących integracji składowania energii; integracji źródeł, sieci, zasięgu i składowania; a także integracji wodoru i związków chemicznych. Ponadto w odpowiedzi na realizowaną transformację energetyczną koncern wykorzystuje nowe możliwości, które pojawiają się w sektorze składowania energii, na przykład produkując akumulatory wanadowe uznawane za bardzo bezpieczne, oferujące wysoką skalowalność i charakteryzujące się długim cyklem życia.

Zgodnie z celami maksymalnego ograniczenia i osiągnięcia neutralności wobec efektu cieplarnianego spółka Shanghai Electric podejmuje działania na rzecz zaistnienia w obszarze nazywanym „4+2+X” (gdzie „4” odnosi się do energii wiatrowej, słonecznej, składowania energii i wodoru; „2” odnosi się do inteligentnego sprzętu przemysłowego i wysokiej klasy sprzętu medycznego; a „X” dotyczy nowych możliwości w sektorze energii), których celem jest wsparcie ograniczenia emisji dwutlenku węgla w sektorze energii i przemyśle energetycznym w myśl celu stworzenia kompleksowego, nowego systemu energetycznego oraz zintegrowanego rozwiązania dla ekologicznych i niskoemisyjnych parków przemysłowych.

Budując kapitał na sprawdzonych zdolnościach w obszarze urządzeń zasilanych konwencjonalnymi źródłami energii, spółka Shanghai Electric planuje dalsze inwestycje w innowacyjny sprzęt i technologie związane z energią wiatrową, słoneczną, hydroelektryczną i cieplną, a także składowaniem energii, jak również dostawami energii, siecią, pokryciem i składowaniem wodoru, aby stać się pionierem na drodze do osiągnięcia celów maksymalnego ograniczenia i neutralności wobec efektu cieplarnianego, a także stworzenia urządzeń, w tym zautomatyzowanego sprzętu wysokiej klasy, zasilanych alternatywnymi źródłami energii.

Źródło: Shanghai Electric