piątek, 14 czerwcaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

System zdalnej pracy oraz nauki dla urzędników i obywateli powstanie do września

nauka zdalna ucznia szkoły podstawowej

System zdalnej pracy oraz nauki dla urzędników i obywateli (SZPoN) powstanie do września 2021 r. Będzie wspomagał współpracę między urzędami, jak i kontakty między administracją a obywatelami – zapowiedział minister Marek Zagórski.

Sekretarz stanu ds. cyfryzacji w KPRM Marek Zagórski poinformował, że prace nad systemem SZPoN rozpoczęły się jeszcze przed pandemią. „Celem tej koncepcji jest opracowanie i wdrożenie jednolitego systemu pracy zdalnej i nauki dla obywateli i urzędników” – powiedział podczas poniedziałkowej konferencji.

Jak wyjaśnił Zagórski, SZPoN będzie składał się z platformy e-learningowej, która pozwoli na szybkie przygotowywanie kursów przez różne podmioty w administracji. „Obserwacje pokazały, że te systemy i różne stosowane obecnie rozwiązania są bardzo rozproszone. Pandemia spowodowała, że również inne elementy, które w pierwszej fazie pracy uznawaliśmy za możliwe do rozpatrzenia w kolejnych krokach stały się ważne, w tym – przede wszystkim platformy do zdalnej pracy” – powiedział minister.

Przygotowywany przez zespół ds. cyfryzacji system ma połączyć rozwiązania do pracy zdalnej dla urzędników z platformą wspomagającą realizację zdalnej edukacji, która docelowo ma być rozciągnięta również na naukę szkolną. Dodatkowo, system ma składać się z platformy usprawniającej komunikację między obywatelami i urzędnikami – zapowiedział sekretarz stanu. Zagórski poinformował ponadto, że SZPoN będzie mógł być integrowany z innymi planowanymi systemami, jak i istniejącymi już usługami cyfrowymi polskiej administracji. Realizacja projektu odbywa się z funduszy europejskich, a finalizacja prac nad nim spodziewana jest do września tego roku.(PAP)

mfr/ je/