poniedziałek, 22 lipcaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

TOE: samorządy ze stałą ceną i pewnością dostaw energii elektrycznej

W związku z pojawiającymi się licznymi pytaniami do zrzeszającego sprzedawców energii elektrycznej w Polsce Towarzystwa Obrotu Energią (TOE) oraz Członków TOE w zakresie sprzedaży energii elektrycznej do samorządów, TOE zwraca uwagę, że wszystkie samorządy mają, po złożeniu do swojego sprzedawcy oświadczeń, zagwarantowane ceny maksymalne energii elektrycznej, w wysokości 785 zł za MWh – bez względu na rodzaj zawartej umowy. Towarzystwo Obrotu Energią w stanowisku skierowanym do samorządów przypomina, że samorządy mają ustawowo zapewnioną ciągłość dostaw energii elektrycznej.

„Warunkiem skorzystania z ceny maksymalnej jest złożenie przez samorząd oświadczenia do swojego sprzedawcy. Jeżeli samorząd złoży oświadczenie w grudniu br., cena maksymalna będzie obowiązywała od stycznia 2023 roku. Cena maksymalna w rozliczeniach z samorządem pojawi się zawsze w następnym miesiącu po złożeniu oświadczenia” – mówi Marek Kulesa, dyrektor biura TOE.

Na podstawie prawa zamówień publicznych jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do wyboru sprzedawcy energii elektrycznej w trybie przetargowym. Jeżeli przetarg nie wyłoni sprzedawcy, w takiej sytuacji energię elektryczną będzie sprzedawał tzw. sprzedawca rezerwowy.

„Samorządy nie powinny się obawiać zmian regulacyjnych. Ustawa wprowadza stałą cenę, a przepisy o sprzedawcy rezerwowym zabezpieczają nieprzerwane dostawy (także sprzedaży) energii elektrycznej – mówi Marek Kulesa z TOE. – Obowiązujące w Polsce rozwiązania systemowe gwarantują wszystkim odbiorcom, że zakończenie umowy z jednym sprzedawcą nie oznacza utraty ciągłości dostaw energii. Umowa sprzedaży rezerwowej lub umowa kompleksowa zawierająca postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej jest zawierana na czas nieokreślony i obowiązuje od dnia zaprzestania sprzedaży przez dotychczasowego sprzedawcę” – informuje Kulesa.

Całe oświadczenie Towarzystwa Obrotu Energią znajduje się na stronie https://www.toe.pl/pl/

Źródło informacji: Tauron