piątek, 29 wrześniaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Toruńska Infrastruktura Tramwajowa Gotowa! Inwestycja za Ponad 461 mln zł

W Toruniu oddano do użytku nową linię tramwajową, która łączy północną część miasta z centrum. Inwestycję w ramach projektu BiT-City II, którego całkowity koszt wynosi ponad 461 mln zł, współfinansował m.in. Bank Pekao S.A.

Łączna długość linii tramwajowej w Toruniu, po dołączeniu do niej nowej trasy, wynosi ok. 66,5 tys. m pojedynczego toru. Dzięki tej inwestycji miastu przybyło prawie 13 tys. m torowiska (w tym 5,2 tys. m torowiska zielonego obsadzonego rozchodnikiem) i 27 platform przystankowych (w tym 14 zielonych przystanków) oraz uzupełniająca całość infrastruktura drogowa i rowerowa. 

Nowa trasa biegnie od centrum do położonego na północy miasta Osiedla JAR, ulicami: Szosa Chełmińska, Długa, Legionów, Polna, Ugory, Watzenrodego, Strobanda do pętli przy ul. Heweliusza. Czas przejazdu od centrum do pętli wyniesie 18 minut. 

„Nasz transport publiczny jest coraz lepiej zorganizowany, ekologiczny i coraz bardziej sprawny. Projekt BiT-City II, którego realizacja rozpoczęła się w roku 2017, obejmował nie tylko środki Unii Europejskiej, lecz także środki własne miasta i sięgnięcie po środki zewnętrzne. To dzisiaj bardzo popularna metoda finansowania inwestycji strukturalnych, ale jeszcze parę lat temu stawialiśmy pierwsze kroki w finansowaniu tego typu przedsięwzięć” – powiedział podczas konferencji poprzedzającej uroczystość otwarcia nowej trasy tramwajowej Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao, nadzorujący Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej.

„Dziękuję za wsparcie Banku Pekao, jesteśmy na wiele lat razem. Będziemy rzetelnie spłacać te wierzytelności” – podkreślił Michał Zaleski, prezydent Torunia. Przypomniał również, że dofinansowanie ze środków UE sięga ponad 260 mln zł. 

Budowa linii tramwajowej łączącej centrum Torunia z Osiedlem JAR jest elementem programu BiT-City II, składającego się z ośmiu zadań, którego celem jest m.in. zmodernizowanie infrastruktury tramwajowej miasta oraz zakup autobusów elektrycznych i hybrydowych. Jego łączna wartość wynosi blisko 470 mln zł. Inwestycje te są współfinansowane przez Bank Pekao w konsorcjum z BGK, w ramach programu emisji obligacji z października 2017 r. na łączną kwotę prawie 307 mln zł. Bank Pekao pełni w konsorcjum funkcję m.in. agenta programu oraz administratora zabezpieczeń. 

W czerwcu 2021 r. bank ogłosił strategię ESG w perspektywie do roku 2024, zgodnie z którą w latach 2021-2024 zorganizowane zostaną finansowania dla nowych projektów zrównoważonych na kwotę co najmniej 30 mld zł.

Toruń jest jednym z ośmiu miast, w których rozwój ekologicznego transportu tramwajowego jest finansowany przez Bank Pekao. Łączne zaangażowanie banku w finansowanie komunikacji miejskiej sięga 3,5 mld zł. 

Podczas uroczystego otwarcia nową linią przejechała parada tramwajów, a jadący nimi zaproszeni goście mogli podziwiać instalacje artystyczne autorstwa toruńskich artystów, umieszczone na dziesięciu przystankach. Ich nazwy, nawiązujące do dobrej energii, to m.in. „Przystanek uśmiechu”, „Przystanek życzliwości”, „Przystanek uskrzydlony” i „Przystanek dobrego słowa”. 

Wyjątkowym rozwiązaniem technicznym zastosowanym przy tej inwestycji jest skrzyżowanie torowiska tramwajowego z torami kolejowymi. Zadbano także o zapewnienie korytarzy przelotowych dla nietoperzy, ponieważ trasa tramwaju przebiega przez tereny, na których występuje chroniony gatunek tych ssaków.

Pasażerowie będą mogli korzystać z nowej linii od 1 września. Pierwszy tramwaj w Toruniu, jeszcze konny, ruszył na ulice miasta ponad 130 lat temu, dokładnie 16 maja 1891 r.

Źródło informacji: PAP MediaRoom