poniedziałek, 22 lipcaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Ubezpieczenie mienia od A do Z

Ubezpieczenie mienia to zabezpieczenie nieruchomości oraz innych przedmiotów wchodzących w jej skład. Suma ubezpieczenia oraz jego zakres zależą od wielu czynników. Trzeba wiedzieć, kiedy warto ubezpieczyć własne mienie oraz od jakich zdarzeń.

Dlaczego warto ubezpieczyć nieruchomość?

Dom czy mieszkanie to zazwyczaj największe i najcenniejsze dobro materialne, jakie posiadamy. I choćby z tego względu warto je ubezpieczyć. Niespodziewane zdarzenia mają miejsce każdego dnia, również te, które mogą nas narazić na niepowetowane straty finansowe. Doskonałymi przykładami są kradzież, zalanie lokalu czy też jego pożar. Finansowanie napraw z codziennego budżetu mogłoby go znacznie nadszarpnąć. Z tych właśnie względów warto pomyśleć o ubezpieczeniu naszego mienia.

Jaki zakres powinno mieć ubezpieczenie mienia?

Zakres ubezpieczenia może być wąski lub szeroki. Oczywiście, im szerszy zakres ubezpieczenia, tym chroni nas bardziej przed większą ilością zdarzeń losowych. Łączy się to z wysokością stawki, jaką zapłacimy za ubezpieczenie. Jednak kwota do uiszczenia przez ubezpieczającego nie jest zazwyczaj wyższa niż kilkaset złotych. Jeżeli chodzi o dom, mieszkanie czy też lokal użytkowy, w podstawowej wersji ubezpieczamy ich mury. W dalszej kolejności natomiast bierzemy pod uwagę wszystkie elementy stałe, takie jak np.:

– podłogi,

– elementy zabudowy (wszelkie szafy wnękowe, stale przytwierdzone), w tym zabudowy kuchennej,

– okna,

– drzwi.

Warto wiedzieć, że ochronę ubezpieczeniową możemy rozszerzyć o cenne dla nas rzeczy ruchome, takie jak telewizor czy laptop, a także sprzęt sportowy.

Weź pod uwagę wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela

Przy wyborze ubezpieczenia mienia należy pamiętać o sprawdzeniu zapisów zawartych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Wskazane są tam wszelkie okoliczności, które wyłączają odpowiedzialność odszkodowawczą ubezpieczyciela, co w praktyce oznacza, że suma ubezpieczenia nie zostanie nam wypłacona. 

Przykładami takich zdarzeń może być pozostawienie włączonego żelazka w mieszkaniu. Ubezpieczyciel uznaje takie sytuacje jako rażące niedbalstwo, o ile nie zostało to inaczej ujęte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. To właśnie ten dokument należy przeczytać bardzo dokładnie w całości. Trzeba też wiedzieć, że możemy dodatkowo ubezpieczyć również garaż czy też altanę ogrodową. Dlatego też przed podpisaniem umowy koniecznie sprawdź zakres poszczególnych ubezpieczeń mienia.

Ubezpieczenia mienia to wyraz odpowiedzialności oraz świadomości tego, że każdego dnia nasze rzeczy narażone mogą być na zniszczenie czy też kradzież. Łatwiej jest wydać kilkaset złotych, zabezpieczając swój portfel w sposób znaczny, niż pokrywać koszty naprawy z własnej kieszeni.