sobota, 15 czerwcaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Unijne fundusze na rozbudowę portu w Świnoujściu – Nowy tor dla głębokowodnych terminali

W porcie w Świnoujściu powstanie nowy tor podejściowy – we wtorek została podpisana pre-umowa pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych, a Urzędem Morskim w Szczecinie, który będzie odpowiadał za realizację tego zadania.

Inwestycja „Przeprowadzenie prac dla umożliwienia transportu wodnego do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu” będzie polegała na utworzeniu na istniejącym akwenie żeglugowym ok. 70 kilometrowego toru wodnego o głębokości 17 i szerokości 500 m. Całkowita wartość tej inwestycji to 7,33 mld zł, z czego około 2,8 mld zł będzie pochodziło ze środków unijnych.

„Obecnie funkcjonujący tor podejściowy do portu w Świnoujściu jest głęboki na 14,5 m, a jego część przebiega poza polskimi obszarami morskimi. Podpisana dziś pre-umowa umożliwi budowę nowego toru podejściowego, głębokiego na 17 m, a więc umożliwiającego przyjmowanie największych kontenerowców, jakie są w stanie wpłynąć na Bałtyk. Głębokowodny terminal kontenerowy w Świnoujściu ma pełnić funkcję hubu, będącego w stanie obsługiwać te jednostki” – powiedział Marek Gróbarczyk, wiceminister infrastruktury.

Trasa nowego toru wodnego ma przebiegać tak, aby ominąć niemieckie wody terytorialne, co ma pozwolić na niezależne i bezkonfliktowe wykonanie prac przy budowie drogi wodnej, wykonanie niezbędnego oznaczenia nawigacyjnego oraz późniejsze utrzymanie podejścia do portu. Obecnie jedynym torem podejściowym do Świnoujścia jest trasa północna, która przebiega w bliskim sąsiedztwie granicy wód terytorialnych i wyłącznej strefy ekonomicznej RFN.

„Budowa silnej i suwerennej Polski wymaga wizji, determinacji i konsekwencji w działaniu. Nasz rząd przez ostatnie lata wzmacniał bezpieczeństwo Polski i rozwijał ją w sposób zrównoważony. Będziemy to robić także w przyszłości z wykorzystaniem środków budżetowych oraz polskiej części funduszy unijnych. Nasze plany wybiegają daleko w przyszłość. Pracujemy na rzecz obecnych i przyszłych pokoleń” – powiedział Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej.

Program „Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023-2029”

Program wieloletni „Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023-2029” został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów w maju br. Jego realizacja ma zapewnić odpowiednią infrastrukturę dostępową dla głębokowodnych terminali w porcie w Świnoujściu.

Program składa się z trzech powiązanych ze sobą zadań inwestycyjnych: przeprowadzenia prac dla umożliwienia transportu wodnego do portu zewnętrznego w Świnoujściu wraz z budową nowego falochronu oraz zakupem pogłębiarki dla utrzymania torów podejściowych do Świnoujścia i toru Świnoujście–Szczecin.

Całkowita wartość tego programu wynosi 10,26 mld zł, z czego z budżetu państwa będzie pochodziło 7,46 mld zł.

Jego realizacja ma pozwolić na bezpieczny transport wodny do portu zewnętrznego w Świnoujściu dla zwiększonej liczby statków o większych parametrach. Poza tym dzięki szerszy i głębszy tor wodny ma poprawić bezpieczeństwo nawigacji statków morskich oraz zwiększyć przepustowość infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu.
Program FEnIKS – największy krajowy program rozwojowy w UE

Budowa nowego toru podejściowego w porcie w Świnoujściu będzie sfinansowana w części ze środków unijnych – z programu Fundusze Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS).

FEnIKS to największy pod względem  alokacji oraz liczby priorytetów rozwojowych program krajowy w całej Unii Europejskiej. Łączna kwota przeznaczona na inwestycje i przedsięwzięcia wyniesie blisko 29,3 mld euro (115 mld zł).

Jednym z głównych celów tego programu jest poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju, m.in. dokończenie podstawowej sieci drogowej, łączącej główne ośrodki gospodarcze kraju, a także rozwój alternatywnych wobec dróg gałęzi transportu (linie kolejowe, porty morskie, drogi wodne śródlądowe oraz przewozy intermodalne).

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP