poniedziałek, 15 kwietniaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Unijne środki na wsparcie dla gospodarki w województwie śląskim

Unijne środki na wsparcie dla gospodarki

Odkąd świat mierzy się z pandemią koronawirusa zdążyło zmienić się naprawdę wszystko. Ewoluowała wizja biznesu w XXI wieku, ale przede wszystkim wiele przedsiębiorstw stanęło przed naprawdę sporymi wyzwaniami. Część firm musiała zweryfikować swoje działania, nierzadko niestety zdarzyło się, że doszło do zwolnień i rezygnacji z prowadzenia działalności. Aby jak najbardziej zminimalizować negatywne skutki pandemii, województwo śląskie wdrożyło jedyne takie rozwiązania w Polsce, które przewidują przeniesienie części zarządzanych przez samorządy środków unijnych na szybkie i celowe wsparcie gospodarki. Co konkretnie znajdziesz w przygotowanym programie “Śląski Pakiet dla Gospodarki”?

Sytuacja w kraju i na świecie dotychczas się nie ustabilizowała. Choć minęło kilka miesięcy od decyzji o pierwszym powszechnym lockdownie, wciąż wielu przedsiębiorców zmaga się z konsekwencjami jego wprowadzenia. Dlatego szybka i celowa pomoc województwa śląskiego musiała przewidywać długofalowe działania na rzecz lokalnych przedsiębiorców i sytuacji gospodarczej całego regionu. Właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią podstawę dla rozwoju kraju – wsparcie dla nich musi być więc priorytetem działań zarówno na poziomie lokalnym, jak i ogólnokrajowym. Przedstawiamy szczegóły projektu “Śląski Pakiet dla Gospodarki”.

Śląski Pakiet dla Gospodarki

Najważniejszy problem, z którymi borykają się obecnie przedsiębiorcy (szczególnie z sektora MŚP) to pieniądze. Zatrzymanie lub zmniejszenie zakresu działań sprawiło, że zaczęli tracić potrzebną do prawidłowej pracy płynność finansową. Negatywne efekty takiej sytuacji to przede wszystkim redukcja godzin pracy, etatów, a w najgorszym przypadku – całkowite zawieszenie lub rezygnacja z działalności. Pierwszym krokiem, jaki przewidywał nowy projekt województwa śląskiego, było więc wprowadzenie specjalnych pożyczek obrotowych i płynnościowych. Ich zadaniem była realna pomoc w przetrwaniu pierwszych kilku kryzysowych miesięcy, by uzyskać czas potrzebny do wprowadzenia koniecznych długofalowych zmian. Ostatecznie udzielono aż 85 pożyczek, których łączna kwota sięgała prawie 29 milionów złotych.

Pandemia koronawirusa pokazała przedsiębiorcom oraz pracownikom, że część posiadanych umiejętności i kwalifikacji staje się bardzo szybko nieaktualna. To również miało niemały wpływ na rosnącą liczbę zwolnień. Śląski program pomocy przewidywał więc m.in. inwestycję w niezbędne szkolenia – zarówno dla osób bezrobotnych, jak i pracujących. Dzięki nim zyskali umiejętności i uprawnienia potrzebne obecnie na zmienionym rynku pracy.

W projekcie Śląski Pakiet dla Gospodarki nie zabrakło również czasowego dofinansowania do wynagrodzeń. Na jego uzyskanie mieli szansę ci przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadki w dochodach w związku z pojawieniem się epidemii i konieczności czasowego zawieszenia działalności w okresie lockdownu. Przewiduje on również specjalne wsparcie dla osób, które na skutek sytuacji gospodarczej utraciły dotychczasową pracę i w związku z tym podjęły decyzję o założeniu własnej działalności w województwie śląskim.

W ramach bezzwrotnej pomocy finansowej województwo śląskie ogłosiło także konkurs na pozyskanie dodatkowych środków unijnych. Kto mógł się o nie starać? Do konkursu mógł stanąć każdy przedsiębiorca, który znalazł u siebie potrzebę doinwestowania lub modernizacji prowadzonej produkcji oraz innych działań, które mogłyby poprawić jego sytuację pogorszoną przez pandemię. Uzyskane kwoty wsparcia można było wykorzystać również na bieżącą działalność – mogły stanowić pokrycie dla czynszu, mediów czy zobowiązań kredytowych firmy.

Jak każde nagłe zdarzenie, także pandemia wprowadziła spory chaos informacyjny, a konieczność lockdownu sprawiła, że zabrakło jednostek mogących w klarowny sposób przekazać przedsiębiorcy rzetelne informacje. Dlatego jednym z ważniejszych projektów przewidzianych w “Śląskim Pakiecie dla Gospodarki” było utworzenie Regionalnego Centrum Wsparcia MŚP przy współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach. To sposób na bezpłatny dostęp do potrzebnych w tym czasie porad i konsultacji – zarówno bezpośrednich, jak i telefonicznych. Największy nacisk został położony na informacje z zakresu prawa, finansów i reklamy.

W skomplikowanym kryzysie gospodarczym rozciągającym się na wszystkie regiony kraju konieczne było działanie, które pozwoliłoby uniknąć prawdziwego zapadnięcia gospodarczego. Dlatego ważne stało się znalezienie nowych podmiotów, które podjęłyby się realizacji swoich inwestycji na terenie województwa śląskiego. Wdrożony projekt “Śląski Pakiet dla Gospodarki” przewidywał częściowe wsparcie dla innowacyjnych i przyszłościowych projektów. Śląski Fundusz Rozwoju podjął się współfinansowania m.in. fabryki baterii do pojazdów czy fabryki magazynów energii.