poniedziałek, 22 lipcaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

W jaki sposób kierownicy sklepów mogą lepiej odpowiadać na potrzeby pracowników

Bez względu na to, jak zautomatyzowane staną się sieci handlowe, pracownicy sklepu zawsze będą wartościową częścią procesu zakupowego. Muszą jednak czuć się doceniani, zwłaszcza biorąc pod uwagę presję, z którą muszą się zmierzyć, żeby zadowolić klientów zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i e-commerce. Z dodatkowym wsparciem i udogodnieniami mogą stawić czoła wypaleniu i zmęczeniu, które z pewnością wpływa na zakłócenie działalności detalicznej, realizację głównych zadań i inicjatyw oraz doprowadza do pogorszenia się doświadczenia klienta sklepu.

Nowe oczekiwania dotyczące harmonogramów

Używanie arkuszy kalkulacyjnych lub różnych systemów do układania harmonogramów pracy dla jest uciążliwe zarówno dla menedżerów, jak i samych pracowników. Te niezdarne procesy zwykle opierają się na błędnych danych, a generowanie harmonogramów zajmuje dużo bezcennego czasu. Te przestarzałe sposoby powodują również rozmijanie się menadżerów z preferencjami pracowników, co prowadzi do niespójnych i niedokładnych harmonogramów, które ponownie wymagają wielu zmian w ostatniej chwili i ostatecznie nie satysfakcjonują żadnej ze stron.

Ten frustrujący proces może również prowadzić do wypalenia i zwiększonej rotacji pracowników. Kiedy pojawiają się zwolnienia lub prośby współpracowników, którzy chcą zamienić się zmianami, kierownicy sklepów muszą ręcznie żonglować nowymi informacjami, z których wszystkie otrzymują osobiście, przez telefon i e-mail. Konieczność śledzenia tych danych i ponownej ręcznej edycji harmonogramów prowadzi menedżerów do popełniania większej liczby błędów, co z kolei może pogorszyć ich relacje z pracownikami.

Dzisiejsi pracownicy pierwszej linii, zwłaszcza ci w młodszym wieku, przyzwyczaili się już do korzystania z telefonów komórkowych także do wykonywania wielu codziennych zadań. Nienaturalne jest dla nich komunikowanie się w inny sposób. Oczekują, że będą mogli ze sobą rozmawiać, otrzymywać zadania i komunikację oraz sprawdzać swoje harmonogramy pracy za pomocą urządzenia mobilnego. Zmuszenie ich do korzystania z przestarzałych metod w celu realizacji tych funkcji sprawi, że tym silniej odczują niedogodności i wzmocni to ich frustrację.

Rola inteligentnych rozwiązań dla handlu detalicznego

Istnieją potężne systemy dla przedsiębiorstw, które okazały się skuteczne w dostarczaniu rozwiązań, których oczekują pracownicy. Programy te mogą obsługiwać dokładne, zgodne, oparte na danych planowanie bez uszczerbku dla elastyczności. Mogą również zapewnić menedżerom i ich zespołom mobilny dostęp do narzędzi służący do planowania w czasie rzeczywistym i przydzielania zadań. Kierownicy sklepów muszą poważnie brać pod uwagę potrzeby swoich pracowników, którzy na co dzień rozmawiają bezpośrednio z klientami i mają bezpośredni wpływ na postrzeganie ich firmy.

System powinien być w stanie przyjmować dane historyczne, w tym nietypowe dane generowane podczas poważnych zakłóceń, i tworzyć precyzyjne prognozy pracy. Korzystając z tych prognoz, menedżerowie mogą w ciągu kilku minut generować w pełni zoptymalizowane harmonogramy pracy i udostępniać je współpracownikom z większym wyprzedzeniem. Dzięki temu pracownicy otrzymują harmonogramy,  automatycznie uwzględniające wszystkie preferencje, które mają dla nich wyjątkowe znaczenie. Nie muszą oni także czekać do ostatniej chwili ze swoimi harmonogramami i  martwić się, że ich plan pracy będzie kolidować z innymi obowiązkami. Ten spokój ducha odgrywa dużą rolę w promowaniu większego zaangażowania pracowników, dzięki czemu są skuteczni podczas swoicj zmian. Ma to również wpływ na niższy wskaźnik rotacji.

Ważne jest również, żeby pracownicy mieli jeden interfejs, z którego mogą zobaczyć uporządkowaną listę swoich codziennych zadań, dzięki czemu zawsze wiedzą, gdzie się znajdują i jaką pracę mają wykonać. Gdy będą mogli uzyskać dostęp do tych informacji na swoich urządzeniach mobilnych, a ponadto alerty w czasie rzeczywistym będą im dostarczając  informacje o nowych zadaniach i aktualizacjach, to zawsze będą wiedzieć, co robić. Ponadto będą mogli wysyłać i odbierać wiadomości w czasie rzeczywistym wyjaśniające wszelkie nieporozumienia, prosząc o pomoc innych współpracowników lub menedżerów. Dzięki tej funkcji możesz stworzyć środowisko oparte na współpracy. Wszystko to znacznie ułatwia wykonywanie obowiązków i komunikowanie się z kolegami, a także zapewnia, że podejmowane przez nich działania są zgodne z oczekiwaniami kierowników sklepów.

Co równie ważne, pracownicy muszą mieć możliwość modyfikowania harmonogramów pracy zgodnie z własnymi potrzebami w ramach wytycznych korporacyjnych i sklepowych. Inteligentne rozwiązanie do zarządzania siłą roboczą oferuje takie rozwiązania, ponieważ pracownicy mogą sprawdzać swoje harmonogramy, raportować swoją dostępność, wnioskować o urlop lub zgłaszać wszelkie zmiany na swoich urządzeniach mobilnych. Takie rozwiązanie zapewnia również menedżerom jedno miejsce do zarządzania zgłoszeniami pracowników. Mogą oni zatwierdzać lub odrzucać prośby jednym naciśnięciem przycisku na swoich urządzeniach mobilnych. Daje to pracownikom większą kontrolę nad ich harmonogramami, a także elastyczność, której potrzebują, aby poradzić sobie z wszelkimi zmianami w życiu osobistym, które wpływa na ich dostępność w pracy.

Ponieważ proces rekrutacji a także utrzymanie pracownika jest coraz większym wyzwaniem, zdajemy sobie sprawę, że przestarzały sposób pracy nie sprawdzi się w tym obecnym świecie. „Wielkie przebudzenie” skłania pracowników do ponownej oceny wszystkiego co otacza ich w środowisku pracy, w tym tego, jak bardzo firma docenia ich umiejętności i wkład jaki wnoszą. Jeśli kiedykolwiek był czas na przyjęcie nowych rozwiązań technologicznych, to właśnie nastał on teraz. Inwestycja w odpowiednie narzędzia okaże się jedną z istotniejszych w rozwoju biznesu.