poniedziałek, 22 lipcaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Wynajęcie inspektora ochrony danych osobowych – Czym jest i jakie ma korzyści?

Inspektor ochrony danych osobowych (IOD) to kluczowy element dla każdej firmy dbającej o bezpieczeństwo informacji. W dobie rosnącej liczby przepisów dotyczących ochrony danych, zatrudnienie wykwalifikowanego specjalisty może wydawać się niezbędne. Jednak, dla wielu małych i średnich przedsiębiorstw, pełny etat IOD może stanowić obciążenie finansowe. W tym kontekście warto rozważyć opcje outsourcingu takiej osoby. Poniżej przedstawimy Wam korzyści związane z zewnętrznym wynajęciem inspektora ochrony danych osobowych oraz podpowiemy, dlaczego taka decyzja może być kluczowa dla uniknięcia konsekwencji nieprzestrzegania RODO.

Kim jest inspektor danych osobowych i gdzie się go powinno zatrudniać?

Inspektor ochrony danych pełni kluczową rolę w zarządzaniu ochroną danych osobowych w firmie. Jego głównym zadaniem jest monitorowanie i nadzorowanie procesów związanych z przetwarzaniem danych, zapewnienie zgodności z przepisami prawa, a także edukowanie pracowników w zakresie ochrony danych. IOD jest niejako strażnikiem prywatności, dbając o to, aby firma działała zgodnie z obowiązującymi regulacjami, minimalizując tym samym ryzyko naruszeń ochrony danych osobowych.

Zadania inspektora ochrony danych osobowych obejmują także dostosowywanie polityk firmy do najnowszych wymagań prawnych. Inspektor aktywnie poszukuje nowych, skuteczniejszych strategii ochrony danych zarządza ryzykiem związanym z przetwarzaniem informacji osobistych. Dodatkowo, jako odpowiedzialny za zabezpieczenia danych IT, współpracuje z działem technologicznym w budowaniu bezpiecznego środowiska informatycznego, zapewniając ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami cybernetycznymi. Jego wszechstronne zadania obejmują również stałą analizę i doskonalenie systemów ochrony danych oraz aktywny udział w działaniach związanych z zarządzaniem ryzykiem w firmie.

Inspektora ochrony danych znajdziemy głównie w większych firmach, szczególnie tych z intensywnym przetwarzaniem danych. Jest on jednak obecny wszędzie tam, gdzie jakkolwiek przetwarza się dane osobowe klientów – nawet w małych i średnich firmach.

Czym jest i jakie zalety ma outsourcing inspektora ochrony danych osobowych?

Outsourcing inspektora ochrony danych stanowi efektywne rozwiązanie dla firm, które chcą skorzystać z profesjonalnej ochrony danych osobowych, minimalizując jednocześnie koszty. Praktyka ta pozwala przedsiębiorstwom uniknąć wydatków związanych z zatrudnieniem etatowego pracownika, takich jak pensje, ubezpieczenia i inne świadczenia pracownicze. Dzięki outsourcingowi firmy mogą korzystać z wiedzy i doświadczenia ekspertów zewnętrznych firm specjalizujących się w ochronie danych, co jest szczególnie atrakcyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Outsourcing IOD eliminuje konieczność szkolenia i utrzymania wewnętrznego pracownika na tym stanowisku. Firmy zewnętrzne, specjalizujące się w ochronie danych, są w stanie zapewnić wykwalifikowany personel z aktualną wiedzą i umiejętnościami w zakresie przepisów o ochronie danych. Elastyczność tego rozwiązania umożliwia firmom dostosowanie zakresu usług do zmieniających się potrzeb, co z kolei pozwala efektywnie zarządzać zasobami oraz skupić się na kluczowych obszarach działalności. Wynajmowany inspektor danych osobowych to zatem nie tylko oszczędność finansowa, ale także dostęp do wysokiej jakości usług, elastyczność i efektywne zarządzanie ochroną danych osobowych.

Alternatywą dla outsourcingu może być przeszkolenie jednego z istniejących pracowników do pełnienia roli IOD. To podejście pozwala na oszczędność kosztów związanych z wynajmowaniem zewnętrznego specjalisty. Jednakże wymaga to zaangażowania czasu i środków na odpowiednie szkolenie pracownika, aby mógł on skutecznie pełnić obowiązki związane z ochroną danych osobowych.

Jakie są konsekwencje nieprzestrzegania RODO?

Niezastosowanie się do zasad zawartych w Rozporządzeniu Ogólnym o Ochronie Danych (RODO) niesie ze sobą poważne konsekwencje dla firm. Organizacje mogą być obarczone wysokimi karami finansowymi, sięgającymi nawet 4% rocznego obrotu lub 20 milionów euro, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa. Poza aspektem finansowym, nieprzestrzeganie RODO prowadzi do:

  • utraty zaufania klientów
  • ryzyka utraty partnerów biznesowych
  • negatywnego wpływu na reputację firmy

Dodatkowo, organy nadzoru mają prawo wymagać od firm działań dostosowawczych, a nie spełnienie tych wymagań niesie za sobą dodatkowe sankcje administracyjne. Wszystko to podkreśla nam ważną rolę przestrzegania przepisów RODO – w kontekście bezpieczeństwa danych osobowych i utrzymania reputacji przedsiębiorstwa.

Fot.: freepik.com