niedziela, 14 kwietniaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Wyzwania stojące przed branżą budowlaną w 2023 roku

Przedsiębiorcy z branży budowlanej pytani o wyzwania, z jakimi będą mierzyć się w najbliższym czasie, w pierwszej kolejności wymieniają znalezienie nowych klientów (42 proc.). Badani przez Siemens Financial Services w Polsce często wskazują również na obsługę aktualnych kosztów firmy (41 proc.). Wielu przedstawicieli branży zwraca także uwagę na kwestie związane z utrzymaniem równowagi między kosztami a przychodami firmy, tak by móc wypracować zadowalający zysk.

Jak wynika z badania „Inwestycje w branży budowlanej” zrealizowanego na zlecenie Siemens Financial Services w Polsce, najwięcej przedsiębiorców z branży budowlanej uważa, że wyzwaniem w nadchodzących miesiącach będzie dla nich przede wszystkim znalezienie nowych klientów. Tak odpowiedziało 42 proc. respondentów. Podobny odsetek (41 proc.) wskazuje na obsługę aktualnych kosztów, a co trzecia firma z branży (33 proc.) wymienia wywiązanie się z aktualnych zleceń. Co czwarty ankietowany (24 proc.) podkreśla natomiast, że wyzwaniem będą dla niego braki kadrowe.

Co ważne, z innymi czynnikami zmagać się będą mniejsze przedsiębiorstwa, a z innymi większe. Dla firm zatrudniających powyżej 250 osób największym wyzwaniem będzie wywiązanie się z aktualnych zleceń (60 proc. wskazań w tej grupie). Natomiast dla ankietowanych, których zespół liczy między 50 a 250 pracowników, będzie to znalezienie nowych klientów (54,3 proc.). Jeszcze inny element wymienili przedsiębiorcy zatrudniający między 10 a 50 osób – dla nich największym wyzwaniem będzie obsługa aktualnych kosztów firmy. Warto podkreślić, że mimo takiego zróżnicowania wymienione wyżej wyzwania, z jakimi branża budowlana będzie się mierzyć w nadchodzących 12 miesiącach, są związane z obecną sytuacją – m.in. mniejszą liczbą kontraktów oraz utrzymaniem bieżących, szczególnie po ostatnich perturbacjach kosztowych na rynku – mówi Łukasz Puławski, Head of Industry Sales w Siemens Financial Services w Polsce.

Wypracowanie zadowalającego zysku ze sprzedaży

Dla 17 proc. respondentów biorących udział w badaniu Siemens Financial Services w Polsce wyzwaniem będzie także wygenerowanie marży, czyli wypracowanie zadowalającego zysku ze sprzedaży swoich usług. Tak wskazało 28,6 proc. średnich firm, 20 proc. dużych oraz jedynie 10 proc. mniejszych przedsiębiorstw.

–  Wzrost kosztów pracy oraz cen materiałów spowodowany wysoką inflacją to tylko jeden z czynników, które sprawiły, że wiele firm z branży budowlanej weryfikuje swoje założenia biznesowe. Wygenerowanie marży może być największym wyzwaniem dla przedsiębiorców, którzy swoją działalność opierają na kontraktach zdobytych w drodze przetargu. Takie projekty, zwykle długoterminowe, dają wykonawcom ograniczone możliwości renegocjacji warunków umowy w razie nieprzewidzianych okoliczności – mówi Łukasz Puławski, Head of Industry Sales w Siemens Financial Services w Polsce.– Inwestycje w maszyny i urządzenia mogą wesprzeć przedsiębiorców w wygenerowaniu marży. Nowoczesne sprzęty pozwalają bowiem na optymalizację wykonywanych prac i wpływają tym samym na zmniejszenie kosztów operacyjnych. Takie maszyny spalają zwykle mniej niż ich starsze odpowiedniki – to szczególnie ważne przy obecnych cenach paliw. W tym kontekście warto wspomnieć również, że przedsiębiorcy coraz częściej rozważają zakup maszyn hybrydowych bądź elektrycznych. Niezależnie od powodów inwestycje w nowy sprzęt powinno się realizować korzystając z dopasowanych rozwiązań finansowych, które pozwalają firmie zachować elastyczność finansową. Jednym z takich produktów jest np. leasing Open RV, czyli oferowane przez Siemens Financial Services w Polsce finansowanie z otwartą wartością rezydualną  – dodaje.

Nota metodologiczna:

Badanie z przedstawicielami 100 małych, średnich i dużych firm zrealizował Instytut Badań i Rozwiązań B2B Keralla Research między 8 a 12 maja 2023 r. Uczestnikami badania byli przedsiębiorcy z branży budowlanej – firmy, które inwestują w maszyny i urządzania, wykonawcy robót budowlanych – z całej Polski, zatrudniające ponad 10 osób. Wykorzystano metodę ilościową, technikę standaryzowanych wywiadów telefonicznych (CATI).