sobota, 15 czerwcaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Zasady działania okazjonalnej pracy zdalnej

Praca zdalna cieszy się dużym powodzeniem w wielu branżach. Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się umożliwić swoim pracownikom wykonywanie obowiązków w domowych warunkach na tzw. home office. Dotyczy to zwłaszcza zawodów, które mogą pracować poza firmą. Z rozwiązaniem tego typu można się spotkać przede wszystkim na stanowiskach administracyjno-biurowych, gdy do realizacji swoich zadań pracownikowi wystarczy urządzenie mobilne i łącze internetowe. Na portalach rekrutacyjnych nie brakuje ofert pracy zdalnej zarówno w pełnym wymiarze godzin, jak i w systemie hybrydowym. Popularność pracy zdalnej spowodowała, że w kwietniu bieżącego roku, jednoznacznie ustandaryzowano przepisy dotyczące wykonywania pracy zdalnej. W Kodeksie pracy pojawiło się nowe pojęcie 'okazjonalnej pracy zdalnej’. Czym zatem jest okazjonalna praca zdalna i do czego zobowiązuje pracodawcę oraz pracownika?

Zasady okazjonalnej pracy zdalnej

Praca zdalna może być realizowana w kilku formułach. Jedną z nich jest okazjonalna praca zdalna. Z Kodeksu pracy można poznać definicję tego rodzaju wykonywanych obowiązków w ramach zatrudnienia. Wykonywanie pracy zdalnej dotyczy całkowitej lub częściowej realizacji zadań na danym stanowisku w miejscu wybranym przez pracownika i zatwierdzonym przez pracodawcę z dostępem do środków, umożliwiających komunikację między stronami na odległość. W przypadku pracy okazjonalnej, Kodeks pracy wskazuje, że ma ona mieć charakter jak sama nazwa wskazuje, incydentalny. Oznacza to, że pracownik może korzystać z pracy zdalnej okazjonalnej czasowo ze względu na konkretne potrzeby. Zgodnie z nowelizacją ma on prawo skorzystać z wykonywania obowiązków w tej formie w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym. Aby uzyskać zgodę pracodawcy niezbędne jest złożenie wniosku pracownika w formie papierowej lub elektronicznej.

Kiedy można skorzystać z wykonywania pracy zdalnej okazjonalnej?

Zgoda pracodawcy na okazjonalną pracę zdalną jest wydawana na wniosek pracownika. Należy podkreślić, że przedsiębiorca nie musi się godzić na wykonywanie okazjonalnej pracy zdalnej. Może to m.in. wynikać z konieczności obecności podwładnego w siedzibie firmy ze względu na rodzaj stanowiska lub braku odpowiedniej argumentacji do przejścia na taki system pracy. W uzasadnieniu do projektu nowelizacji znalazły się bowiem przykłady, wskazujące na szczególne okoliczności związane z wykonywaniem pracy zdalnej. Zalicza się do nich m.in. konieczność opieki nad potrzebującym członkiem rodziny. Innym przykładem uzasadnienia do złożenia wniosku, może być potrzeba wyjazdu poza miejsce zamieszkania w celu dopełnienia spraw osobistych. Musi on jednak potwierdzić wówczas możliwość wykonywania pracy zdalnej.

Kontrola okazjonalnej pracy zdalnej

Nowe przepisy nie nakładają na pracodawcę obowiązku pracy zdalnej całkowitej lub hybrydowej. W związku z tym firma może zdecydować się jedynie na pracę zdalną okazjonalną. Jeśli zaś właściciel zdecyduje się wprowadzić wszystkie formy home office, może określić w regulaminie, które stanowiska będą wykonywały obowiązki w danym systemie. Ma on również możliwość skontrolowania pracowników podczas wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej np. w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zachowania procedur ochrony danych. Warunki kontroli pracodawca musi wcześniej ustalić z podwładnym.

Nowelizacja przepisów związanych z pracą zdalną jest podyktowana interesem pracowników. Rozszerzenie form pracy o okazjonalne wykonywanie, obowiązków umożliwia podwładnym wywiązywanie się ze swoich zadań nawet w trudnych, incydentalnych sytuacjach. Z punktu widzenia pracodawcy natomiast, rozwiązanie gwarantuje ciągłość procesów w firmie, które mogłyby być zaburzone w związku z nieobecnością podwładnego.