sobota, 15 czerwcaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Zastosowanie separatorów magnetycznych w przemyśle górniczym

Górnictwo dostarcza szeregu surowców ważnych dla różnego rodzaju zakładów przemysłowych. Realizowane w nich procesy przebiegną bez problemów pod warunkiem, że przerabiany urobek będzie wolny od zanieczyszczeń. Mowa w tym przypadku o kawałkach metali, które mogłyby uszkodzić linie technologiczne czy urządzenia przemysłowe. Do oczyszczania pozyskanych kopalin warto wykorzystać separatory magnetyczne.

Źródła zanieczyszczeń metalicznych w górnictwie

Źródłem zanieczyszczeń metalicznych są często fragmenty maszyn i urządzeń wydobywczych, a także systemów transportowych, takich jak taśmociągi czy rurociągi. Powstają one w zakładach wydobywczych. Tam, gdzie pozyskiwanie surowca odbywa się przez odstrzały, w urobku mogą znaleźć się również fragmenty drutu strzelniczego. Do zanieczyszczeń można także zaliczyć pochodzące z wydobycia fragmenty rodzimej rudy żelaza lub innych związków stanowiących jego naturalne nieczystości – np. wapieni, dolomitów oraz innych skał.

Rodzaje separatorów magnetycznych wykorzystywanych w górnictwie

W przemyśle wydobywczym oraz w przetwórstwie urobku stosowana jest szeroka gama separatorów magnetycznych. W tych konstrukcjach wykorzystywane są zarówno magnesy stałe (ferrytowe, noedymowe lub samarowo-kobaltowe), jak i elektromagnesy. Zaletą tych pierwszych jest to, że do prawidłowej pracy nie wymagają one zasilania. Z kolei elektromagnesy potrzebują zasilania elektrycznego do działania, jednak są łatwiejsze w czyszczeniu – do tego celu wystarczy wyłączyć prąd.

Tam, gdzie do transportu urobku służą taśmociągi, używa się separatorów taśmowych i nadtaśmowych. Stanowią one zazwyczaj pierwszą linię układów oczyszczania świeżo pozyskanego urobku. Wykorzystywane są do separacji fragmentów żelaza z węgla, wapienia, bazaltu, granitu, a także innych kruszyw.

Bloki magnetyczne wykorzystujące magnesy stałe lub elektromagnesy to dobre rozwiązanie dla oczyszczania urobku transportowanego taśmociągami z kopalni do punktów załadowczych, a ponadto bezpośrednio do zakładów przetwórczych.

Podobne zastosowanie mają bębny magnetyczne, wykorzystywane do oczyszczania zanieczyszczeń żelaznych z kruszywa czy węgla.

W kopalniach piasku do produkcji szkła z powodzeniem można użyć sit magnetycznych z magnesami stałymi lub elektromagnesami. Służą one do oddzielania cząstek metali z przesiewanego urobku. Stosowane mogą być też w kopalniach surowców ilastych, wykorzystywanych do produkcji materiałów ceramicznych do ich oczyszczania.

W zakładach, w których uzyskany urobek jest rozdrabniany, do jego transportu w rurociągach zastosowanie znajdą filtry magnetyczne, które pozwalają na ochronę rurociągów oraz ich infrastruktury przed uszkodzeniami przed fragmentami metalu pochodzącymi np. z młynów kulowych.

Separatory magnetyczne do zastosowań specjalnych

Specjalne separatory magnetyczne mogą być stosowane w strefach zagrożenia wybuchem, takich jak kopalnie węglowe – szczególnie te, w których występuje zagrożenie wybuchem metanu. Tego typu niebezpieczeństwo pojawia się również wszędzie tam, gdzie znajdują się zakłady przeróbki węgla – np. sortownie węgla, w których istnieje ryzyko zapłonu pyłu węglowego.

Pełną ofertę separatorów magnetycznych przeznaczonych do różnych zastosowań, gotowych lub też przygotowanych pod indywidualne potrzeby klienta, można znaleźć na stronie magnetix.com.pl.