niedziela, 14 lipcaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Zmodernizowana stacja w Ożarowie Mazowieckim zwiększy dostępność do kolei

Podróżni mogą już korzystać z dwóch nowych peronów oraz przejścia podziemnego na stacji w Ożarowie Mazowieckim. Obiekty dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się wybudowano za ok. 127 mln zł, w tym 85 proc. z UE.

Na stacji w Ożarowie Mazowieckim działają dwa nowe wyspowe perony przygotowane do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Na bezpieczne dojście do pociągów pozwala przejście podziemne wyposażone w windy i schody, które łączy perony z dwiema stronami miasta. Obiekt zastąpił znajdującą się na stacji starą kładkę.

„Zmodernizowana stacja w Ożarowie Mazowieckim to kolejny krok do zwiększania dostępności do kolei w Polsce. Mieszkańcy zyskali komfortową stację, z której odjeżdżają pociągi do Warszawy, Sochaczewa” – powiedział Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

Dla sprawnych przejazdów pociągów przebudowano na stacji Ożarów Mazowiecki układ torów i rozjazdów oraz wymieniono sieć trakcyjną. Dzięki przebudowie powstały 2 tory tzw. odstawcze, co umożliwi wykorzystanie jej jako stacji końcowej dla pociągów aglomeracyjnych. Takie rozwiązanie zapewni większą przepustowość trasy. Zamontowane zostały komputerowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Powstał nowy budynek nastawni do bezpiecznego prowadzenia ruchu pociągów.

„Modernizacja stacji w Ożarowie Mazowieckim to kolejny projekt realizowany przez PLK w obrębie aglomeracji warszawskiej, który usprawni dojazd do stolicy. Przebudowa torów w obrębie stacji umożliwi wprowadzenie większej liczby pociągów i sprawniejsze przejazdy między Warszawą, a Kutnem” – zaznaczył Ireneusz Merchel, prezes PKP PLK.

Podczas prowadzenia prac na stacji w Ożarowie Mazowieckim, odnaleziono ponad tysiąc sztuk amunicji artyleryjskiej z czasów II wojny światowej, dlatego oczyszczeniem terenu pod realizowane roboty musieli się zająć saperzy. Z ustaleń historyków wynika, że odnalezione podczas prac niewybuchy pochodzą ze zbombardowanego we wrześniu 1939 r. polskiego pociągu wiozącego amunicję do obrony Warszawy. Cały teren objęty pracami został już oczyszczony i przebadany archeologicznie.

Projekt „Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa – Kutno etap I Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Warszawa – granica LCS Łowicz” jest wart blisko 127 mln zł i w 85 proc. finansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakończenie prac przewidziane jest do końca bieżącego roku.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP