piątek, 24 majaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Czy ulga na dzieci jest zależna od dochodu

Czy ulga na dzieci jest zależna od dochodu? Tak, w przypadku pierwszego i drugiego dziecka, ulga na dzieci jest uzależniona od dochodu. Istnieją określone limity dochodów, które decydują o uprawnieniach do ulgi na dzieci.

Czy ulga na dzieci jest zależna od dochodu

Limity dochodów

Pierwszym istotnym punktem jest określenie limitów dochodów, które muszą być przestrzegane, aby kwalifikować się do ulgi na dzieci. Te limity różnią się w zależności od sytuacji rodzicielskiej:

  1. Rodzice rozliczający się wspólnie lub osoba samotnie wychowująca dziecko:
    • Limit dochodów wynosi 112 000 zł rocznie.
  2. Rodzice niepozostający w związku małżeńskim (z wyjątkiem rodziców dziecka niepełnosprawnego):
    • Limit dochodów to 56 000 zł rocznie.

Ulga w pełnej wysokości

Jeśli łączne dochody nie przekroczą ustalonego limitu, rodzicom przysługuje ulga na dzieci w pełnej wysokości. Dla pierwszego i drugiego dziecka kwota ulgi wynosi 1112,04 zł rocznie, co przekłada się na 92,67 zł miesięcznie na każde z tych dzieci.

Ulga a przekroczenie limitu dochodów

W przypadku, gdy dochody przekroczą limit, ulga na pierwsze i drugie dziecko ulega zmniejszeniu. Kwota ulgi jest obliczana indywidualnie, zależnie od wysokości dochodów rodziców. W celu dokładnego ustalenia wysokości ulgi, warto skorzystać z dostępnych kalkulatorów online, takich jak ten dostępny na stronie e-pity.pl.

Ulga na trzecie i kolejne dzieci

Ulga na trzecie i każde kolejne dziecko nie jest uzależniona od dochodu. Rodzicom przysługuje stała kwota ulgi:

  • 2000,04 zł rocznie na trzecie dziecko.
  • 2700 zł rocznie na czwarte i każde kolejne dziecko.
  • Miesięczna kwota ulgi wynosi odpowiednio: 166,67 zł i 225 zł.

Informacje dodatkowe

Warto zaznaczyć, że powyższe informacje odnoszą się do roku podatkowego 2023, rozliczanego w 2024 roku. Szczegółowe zasady dotyczące ulgi na dzieci można znaleźć na oficjalnej stronie Ministerstwa Finansów.

Ponadto, istnieją także inne rodzaje ulg prorodzinnych, takie jak ulga dla osób samotnie wychowujących dzieci, ulga na dziecko niepełnosprawne czy ulga na opiekę nad dzieckiem do lat 4.

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące ulg podatkowych, zachęcamy do kontaktu z odpowiednimi instytucjami lub specjalistami w dziedzinie podatków.

Podsumowanie

Ulga na dzieci w Polsce w 2024 roku jest zależna od dochodu, szczególnie w przypadku pierwszego i drugiego dziecka. Limity dochodów określają prawo do ulgi, a jej wysokość może się zmieniać w zależności od dochodów rodziców. Uprawnienia do ulgi na trzecie i kolejne dzieci nie są uzależnione od dochodu. Szczegółowe informacje i kalkulatory można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów.