piątek, 14 czerwcaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

FEP 2021-2027 – zasady kwalifikowania wydatków

Władze Pomorza podczas rozdzielania Funduszy Europejskich z nowej perspektywy finansowej będą preferować beneficjentów, którzy zagwarantują, że obiekty które powstaną dzięki dofinansowaniu, będą miały możliwość samodzielnego utrzymywania się – wynika z opublikowanych zasad kwalifikowania wydatków w programie regionalnym FEP 2021-2027.

Urząd marszałkowski zwraca uwagę, że w porównaniu z okresem 2014-2020 czas realizacji programu regionalnego uległ skróceniu o dwa lata. Niezbędne jest więc przyspieszenie przepływu środków finansowych i certyfikacji wydatków. Nowe zasady kwalifikowalności wydatków będą mieć zastosowanie w planowaniu i przygotowywaniu projektów, w których dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji. Nie dotyczą pomocy technicznej.

Podatek od towarów i usług (VAT) będzie w programie regionalnym 2021-2027 stanowił z reguły wydatek niekwalifikowalny. Wyjątek przyjęto dla projektów dotyczących edukacji przedszkolnej i włączającej, cyfryzacji usłóg publicznych, budowy dróg wojewódzkich, edukacji w obszarze przyrody, Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS) oraz projektów grantowych.

Podobne zasady dotyczą kosztów pośrednich. Będą one niekwalifikowalne, z wyjątkiem projektów obejmujących
wsparcie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, edukacyję w obszarze ochrony przyrody, upowszechnianie edukacji przedszkolnej, zintegrowane działania obejmujące usługi mieszkaniowe i społeczne,
RLKS oraz projekty grantowe.
 
Zarządzając unijnymi pieniędzmi, władze Pomorza chcą priorytetowo traktować zapewnienie właściwej widoczności i informacji o Funduszach Europejskich przez beneficjentów. W związku z tym cała grupa wydatków na te cele będzie mogła być uznana jako kwalifikowalne. Chodzi m.in. o informacje lub zakładki na stronie internetowej  poświęconej projektowi, wytworzenie lub zakup tablic informacyjnych, tablic pamiątkowych, czy plakatów.

W przypadku projektów o charakterze strategicznym, np. z udziałem Komisji Europejskiej i Instytucji Zarządzającej, działania komunikacyjny takie jak wynajem sali, zapewnienie nagłośnienia, zakup cateringu, zakup reklamy w mediach, będzie można wpisać w koszty projektu. Nie będzie natomiast takiej możliwości w przypadku gadżetów promocyjnych typu notesy, kubki, plecaki oraz publikacje papierowe typu kalendarze, czy ulotki.

Ustalono też maksymalne wskaźniki kosztów usług w zakresie zarządzania i obsługi projektów. Np. nadzór robót budowlanych i montażowych z kontrolą rozliczenia budowy to 3 proc. kosztów, nadzór autorski – 15 proc. kosztów dokumentacji projektowej, inżynier kontraktu czy inwestor zastępczy – 7 proc. kosztów robót budowlano-montażowych.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP