niedziela, 26 majaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Kim jest zarządca nieruchomości i jak go znaleźć w Katowicach?

Każdy budynek musi być zarządzany w odpowiedni sposób, aby jego utrzymanie było opłacane w perspektywie długoterminowej i przynosiło oczekiwane zyski finansowe. Im większy obiekt, tym więcej zadań i obowiązków ciąży na osobach realizujących usługę zarządzanie nieruchomościami w Katowicach. Ich wypełnianie warto powierzyć profesjonaliście z prawdziwego zdarzenia, jakim jest wykwalifikowany zarządca nieruchomości. Jest on odpowiedzialny za prawidłową gospodarkę w ramach wspólnoty oraz realizację zadań z zakresu zarządzania nieruchomościami.

Każdy budynek musi być zarządzany w odpowiedni sposób, aby jego utrzymanie było opłacane w perspektywie długoterminowej i przynosiło oczekiwane zyski finansowe. Im większy obiekt, tym więcej zadań i obowiązków ciąży na osobach realizujących usługę zarządzanie nieruchomościami w Katowicach. Ich wypełnianie warto powierzyć profesjonaliście z prawdziwego zdarzenia, jakim jest wykwalifikowany zarządca nieruchomości. Jest on odpowiedzialny za prawidłową gospodarkę w ramach wspólnoty oraz realizację zadań z zakresu zarządzania nieruchomościami.

Kim jest zarządca nieruchomościami i kto może nim dziś zostać?

Zarządca nieruchomości to profesjonalista odpowiedzialny za wykonanie zadań zaliczających się w skład usługi zarządzanie nieruchomościami w Katowicach. Może to być zarówno profesjonalista pracujący na „własną rękę”, jak i specjalista zatrudniony z ramienia biura zarządzania nieruchomościami. Jeszcze przed 2014 r. dostęp do profesji zarządcy nieruchomościami był bardzo ograniczony, a kandydaci musieli wykazać się odpowiednim doświadczeniem i umiejętnościami. Dziś jedynym wymogiem stawianym przed nimi przez przepisy prawne jest podsiadanie ubezpieczenia OC.

Od 2014 r. zarządcą nieruchomości może więc zostać praktycznie każdy. Wymaga to od wspólnot mieszkaniowych zachowania szczególnej ostrożności przy wyborze operatora, gdyż można trafić zarówno na profesjonalnego, doświadczonego zarządcę, jak i osobę, która dopiero zdobywa doświadczenie i stawia swoje pierwsze kroki w branży. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest zatrudnienie zarządcy współpracującego z dużym biurem zarządzania nieruchomościami w Katowicach – takie firmy bardzo starannie dobierają bowiem swoich współpracowników, oferując klientom dostęp do wysoko wykwalifikowanej i doświadczonej kadry zarządców.

Jakie kwalifikacje powinien posiadać profesjonalny zarządca nieruchomości?

Wybór zarządcy nieruchomości to bardzo odpowiedzialne zadanie, do którego warto podejść z należytą starannością. Najlepszym i najczęściej praktykowanym wyborem jest nawiązanie współpracy z firmą realizującą usługę zarządzanie nieruchomościami w Katowicach i skorzystanie ze wsparcia zatrudnianych przez nią zarządców. To gwarancja, że obiekt zostanie otoczony kompleksową opieką, a nad jego funkcjonowaniem będzie czuwał zarządca z prawdziwego zdarzenia, o potwierdzonych kwalifikacjach, uprawnieniach oraz doświadczeniu zawodowym.

W pracy zarządcy liczy się nie tylko sama wiedza teoretyczna, którą łatwo zdobyć. Zdecydowanie większe znaczenie ma doświadczenie zawodowe zdobyte w czasie wieloletniej pracy i zarządzania nieruchomościami o różnym charakterze. Bardzo istotną cechą dobrego zarządcy jest także jego kreatywność, która pozwala planować rozwój nieruchomości w zgodzie z aktualnymi trendami oraz podejmować decyzje, które zaowocują w przyszłości. Zarządca nieruchomości musi być także otwarty na dialog i współpracę z mieszkańcami oraz sprawnie współpracować z innymi profesjonalistami, których wspólna, codzienna praca tworzy kompleksowe zarządzanie nieruchomościami w Katowicach.

Wsparcia merytorycznego na potrzeby artykułu udzieliła firma Integrum Management – profesjonalne zarządzanie nieruchomościami Katowice.