środa, 17 kwietniaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Modelowanie procesu biznesowego – w czym pomoże Twojej firmie?

Modelowanie procesu biznesowego to skuteczne narzędzie, które zwiększa skuteczność przedsiębiorstwa – szczególnie w obszarach przynoszących zyski. Dzięki zobrazowaniu realizowanych działań, masz szansę na ich optymalizację i poprawę jakości usług. Jakie jeszcze korzyści przyniesie modelowanie procesów biznesowych?

Czym jest modelowanie procesów biznesowych?

To graficzne odzwierciedlenie działań realizowanych w organizacji i szczegółowa analiza procesów biznesowych. Business process modeling służy do określenia docelowego sposobu postępowania w celu optymalizacja pracy przedsiębiorstwa i uzyskania przewagi konkurencyjnej. Podejście procesowe jest najbardziej efektywne, szczególnie w przypadku małych i średnich firm. Pozwala skupić się na indywidualnych działaniach przedsiębiorstw, nie zaś wdrażać zasady ogólnej teorii zarządzania. Sprawdź, jakich korzyści można się więc spodziewać po wykonaniu mapowania procesów w przedsiębiorstwie.

Zalety modelowania procesów biznesowych

Jeśli szukasz prostej wizualizacji procesów realizowanych w firmie, która pozwoli skierować uwagę na kluczowe obszary działalności, warto zdecydować się na modelowanie procesów biznesowych. Samo działanie wyzwala w uczestnikach procesu inicjatywę do jego poprawy. Obraz ten dopełnia moderator w postaci doświadczonego konsultanta, który wprowadza mikro usprawnienia już na etapie mapowania. Firmy wdrażają strategię zarządzania procesami biznesowymi, ponieważ są w stanie dzięki nim realnie zmierzyć skuteczność i sprawność realizacji działań. Dopiero ewidencja i pomiar procesów pozwala realnie nimi zarządzać. Możliwość poprawy jakości produktów i świadczonych usług pozwoli zoptymalizować Twój biznes.

Model procesu biznesowego – jak wygląda?

Model procesu to rodzaj mapy czy też diagramu. Przedstawia on kolejność wykonywanych działań i czynności w formie następujących po sobie kroków. Wyróżnia się podział modeli biznesu na bazowe, opisujące obecną sytuację w firmie oraz docelowe/projektowane. Taką mapę można stworzyć dla różnego rodzaju procesów w przedsiębiorstwie. Do stworzenia mapy wykorzystuje się dedykowane narzędzia, m.in. Business Process Modeling Notation czy wykresy Gantta. Przebieg procesu można dokładnie odtworzyć z pomocą informacji o wykonywanych czynnościach przez wszystkich uczestników procesu.

Wartość modeli procesów biznesowych

Modele procesów biznesowych wykorzystywane są jako sprawdzona metoda doskonalenia funkcjonowania przedsiębiorstwa, m.in. w systemach zarządzania jakością ISO. Ułatwia znalezienie błędów i wąskich gardeł w procesach, skraca czas ich realizacji a przede wszystkim poprawia jakość oraz efektywność pracy. Różne sposoby modelowania procesów biznesowych znajdują swoje zastosowanie w każdej branży i w każdej strukturze organizacyjnej. Ciężko wyobrazić sobie bez nich pełne oszacowanie kosztów procesów biznesowych. Nie mniej ważna jest czytelność modelu procesu biznesowego – proste przedstawienie realizacji projektu w formie graficznej pozwala szybko wdrożyć skuteczne rozwiązania.

Zasady rządzące modelowaniem procesów w biznesie

Modelowanie procesu rządzi się swoim prawami. Do najważniejszych ogólnych zasad należy rozpoczynanie i kończenie mapy „zdarzeniem”, co bezpośrednio rzutuje na jej efektywność. Określenie stopnia szczegółowości i stosowanie komentarzy pozwala precyzyjnie opisać każdy etap. Wykorzystanie specjalistycznych narzędzi pozwala w każdej chwili nanieść stosowne poprawki. Modelowanie procesów biznesowych to złożone działanie, które warto powierzyć ekspertom.