niedziela, 14 kwietniaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Nowa marka „BPS Leasing i Faktoring” na rynku. Połączenie Spółek BPS Leasing S.A. i BPS Faktor S.A.

BPS Leasing i Faktoring uprzejmie informuje, że zgodnie z przyjętą strategią w ramach Grupy BPS w dniu 1 grudnia br. doszło do połączenia spółki BPS Leasing S.A. z siedzibą w Warszawie KRS 0000368784 (dalej także „Spółka”) ze spółką BPS Faktor S.A. z siedzibą w Warszawie KRS 0000380396 w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku BPS Faktor S.A. na BPS Leasing S.A. (łączenie się przez przejęcie). W wyniku połączenia BPS Faktor S.A. zostanie wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie z art. 494 Kodeksu spółek handlowych spółka przejmująca, tj. BPS Leasing S.A., wstąpiła z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej, tj. BPS Faktor S.A.

Decyzja o integracji Spółek produktowych BPS Leasing S.A. i BPS Faktor S.A. została podjęta w celu zwiększenia dostępności produktów tych Spółek dla klientów Banków Spółdzielczych i Banku BPS. Od dnia połączenia Spółka będzie występować pod firmą BPS Leasing S.A. oraz używać marki „BPS Leasing i Faktoring”, oferując zarówno produkty leasingowe, jak i faktoringowe. 

„Dzięki integracji Spółek klienci Zrzeszenia pozyskują kompleksową ofertę usług finansowych jednocześnie w zakresie leasingu, jak i faktoringu w ramach jednego podmiotu tj. BPS Leasing i Faktoring. Oferowane przez nas realne wsparcie bieżącej działalności przedsiębiorców – w drodze finansowania leasingiem inwestycji w środki trwałe oraz wykupu należności poprzez faktoring – przekonują coraz więcej firm do podejmowania współpracy z nami, prowadząc do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej bankowości spółdzielczej w Polsce” – powiedział Tomasz Szurmak, prezes zarządu BPS Leasing i Faktoring.

W ramach sieci wyspecjalizowanych Regionalnych Centrów leasingowo-faktoringowych BPS Leasing i Faktoring przedstawia szeroką gamę usług leasingowych i faktoringu dla wszystkich klientów Zrzeszenia BPS. I tak w formie leasingu operacyjnego lub finansowego oferuje leasing pojazdów osobowych oraz ciężarowych, leasing maszyn, urządzeń i innych środków trwałych, leasing urządzeń i instalacji fotowoltaicznych, jak również leasing nieruchomości komercyjnych. W zakresie faktoringu przedstawia ofertę faktoringu należnościowego bez i/lub z regresem, faktoringu eksportowego, abonamentu faktoringowego oraz faktoringu odwrotnego.

„Mocna pozycja rynkowa Banków Spółdzielczych z Grupy BPS zależy w dużej mierze od kompleksowej oferty produktowej, dostosowanej do wymagań współczesnych klientów. Zgodnie ze Strategią Zrzeszenia, Spółka BPS Leasing i Faktoring uzupełnia ofertę Banków Spółdzielczych oraz Banku BPS o coraz bardziej popularne wśród przedsiębiorców usługi leasingowe i faktoringowe. Chcemy rozwijać ten rodzaj działalności w Grupie BPS w przyszłości” – powiedział Artur Adamczyk, prezes zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Obie linie biznesowe będą w najbliższym czasie bezpośrednio dostępne w Bankach należących do Zrzeszenia BPS, jak również we wszystkich Oddziałach Banku BPS. Dzięki temu klienci uzyskają szereg korzyści, z których najważniejsze to:

  • poprawa własnej płynności finansowej;
  • lepsze pozycjonowanie się wobec dostawców poprzez szybką realizację płatności i zobowiązań finansowych;
  • przewaga konkurencyjna dzięki możliwości oferowania odbiorcom wydłużonych terminów płatności;
  • zabezpieczenie się przed ryzykiem niewypłacalności bądź opóźnionych płatności nierzetelnych kontrahentów; 
  • podejmowanie współpracy z mniej znanymi kontrahentami zagranicznymi i rozszerzanie poprzez to rynków zbytu.

„Współpraca z Bankami Spółdzielczymi w Grupie BPS i uzupełnienie oferty produktowej Banków o leasing i faktoring to jeden ze strategicznych celów działalności naszej Spółki. Zespół specjalistów i ekspertów w dziedzinie leasingu i faktoringu zapewnia profesjonalną obsługę i doradztwo oraz dedykowany bezpośredni kontakt z klientem. Wieloletnie doświadczenie pracowników Spółek na obu polach biznesowych gwarantuje z kolei klientom bezpieczną, stabilną i długofalową współpracę, zaś nowoczesne platformy internetowe leasingowa i faktoringowa umożliwiają im kontrolę oraz stały monitoring spłat i zobowiązań” – dodał Adam Surowski, wiceprezes zarządu BPS Leasing i Faktoring.

Źródło informacji: BPS Leasing i Faktoring