piątek, 14 czerwcaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Potężny impuls rozwojowy dla całego regionu – otwarto nową halę przemysłową w Wałbrzychu

W Wałbrzychu uroczyście otworzono pierwszą z siedmiu nowoczesnych hal przemysłowych przeznaczonych na wynajem bądź leasing dla przedsiębiorstw z Wałbrzycha, Dolnego Śląska i pozostałych obszarów wchodzących w skład Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ich powstanie stanowi jedną z pierwszych inwestycji tego typu, realizowanych w roku 2022, w którym Strefa świętuje 25-lecie swego istnienia.

Blisko 6 000 m2 powierzchni użytkowej, nowoczesne zaplecze produkcyjne, biurowe i socjalne, doskonałe skomunikowane z resztą kraju oraz całym kontynentem – to parametry nowej hali przemysłowej, którą otworzono w czwartek w Wałbrzychu. Jak przekonywał Piotr Wojtyczka, prezes zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, obiekt cieszy się olbrzymim zainteresowaniem potencjalnych najemców – zarówno z samego miasta, jak i całego województwa.

„Oddanie do użytku pierwszej z siedmiu hal, które pozwolą rozwinąć skrzydła i wzmocnić pozycję rynkową wielu lokalnym przedsiębiorstwom, to kamień milowy w historii naszej strefy ekonomicznej. W ciągu 25 lat swego istnienia wniosła ona istotny wkład w rozwój ekonomiczny tworzących ją gmin, towarzysząc im w trudnym procesie odchodzenia od tradycyjnego przemysłu na rzecz gospodarki opartej na innowacjach” – przekonywał Piotr Wojtyczka.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” powstała w roku 1997, obejmując zasięgiem 174 gminy zlokalizowane w trzech województwach — dolnośląskim, opolskim i wielkopolskim. Rozbudowana infrastruktura drogowo-kolejowa, silne zaplecze naukowe oraz aktywne wsparcie ze strony zarówno władz centralnych, jak i samorządowych, otworzyło nowe możliwości rozwojowe przed działającymi na obszarze strefy mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami, a także przyciągnęło globalne marki, takie jak Toyota, Mercedes czy Umicore. 

„Rekordowa liczba podpisanych umów, nakłady inwestycyjne w wysokości 4,8 mld zł, ponad 3,5 tys. nowych miejsc pracy – to wspaniały bilans poprzednich 12 miesięcy. Cieszę się, że jubileuszowy dla nas rok 2022 możemy rozpocząć właśnie od otwarcia obiektu, który wpisuje się w długofalową strategię wspierania gospodarczego renesansu Dolnego Śląska” – dodał Piotr Wojtyczka.

Jak zauważył Grzegorz Macko, wicemarszałek województwa dolnośląskiego, nowa hala przemysłowa stanowi element procesu wyrównywania szans pomiędzy poszczególnymi gminami funkcjonującymi w ramach „INVEST-PARK”. Wałbrzych, boleśnie dotknięty transformacją gospodarczą i związaną z nią likwidacją wielu tradycyjnych gałęzi przemysłu, dzięki takim inicjatywom ma bowiem okazję na stałe powrócić na ścieżkę stabilnego wzrostu.

„Bliskość dobrze opłacanych, solidnych miejsc pracy, generowanych przez udostępnianie lokalnym firmom najnowocześniejszej przestrzeni, będzie oznaczać dla wielu mieszkańców Wałbrzycha koniec codziennych, kilkugodzinnych dojazdów do większych miast. Dzięki wspólnym wysiłkom rządu, samorządu i Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, południowa część województwa dolnośląskiego otwiera dziś nowy rozdział w swojej historii” – zaznaczył Grzegorz Macko.

Wojciech Murdzek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki wyraził z kolei nadzieję, że kolejne inwestycje „INVEST-PARK” przyciągną na Dolny Śląsk przedsiębiorstwa koncentrujące się na rozwijaniu nowoczesnych technologii odpowiadającym na globalne wyzwania cywilizacyjne, co pozwoli wzmocnić potencjał i konkurencyjność całej polskiej gospodarki.

„Polska dołączy do europejskich liderów innowacyjności, wspierając rozwój takich sektorów, jak przemysł 2.0, robotyzacja, wykorzystanie sztucznej inteligencji, a także zielona energia. W tym kontekście warto wspomnieć o wielkim planie Dolnośląskiej Doliny Wodorowej, w którego realizację zaangażowana jest właśnie Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna” – powiedział Murdzek.

Z opinią tą zgodził się Marcin Gwóźdź, dolnośląski poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej dodając, że otwarcie nowej hali przemysłowej świadczy o rosnącym potencjale całego województwa.

„Naprawdę warto inwestować w Dolny Śląsk, a także te jego subregiony, które dotychczas były nieco zapomniane. Mieszkają tu ambitni i utalentowani ludzie, którym po prostu należy dać szansę. A właśnie tę wspaniałą misję z sukcesem realizuje >>INVEST-PARK<< ” – konkludował parlamentarzysta. 

Źródło informacji: PAP MediaRoom