środa, 21 lutegoCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Powiat Chojnicki: Samorządowcy o nowej perspektywie

Trwają rozmowy o współpracy Chojnic i Człuchowa w kontekście nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. W kwietniu i maju odbyło się kilka spotkań związanych z dalszym funkcjonowaniem Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chojnice – Człuchów.

Obszar ten obejmuje miasto Chojnice, miasto Człuchów oraz otaczające je gminy wiejskie. W inicjatywę zaangażowane są  Powiaty Chojnicki i Człuchowski.

Spotkania włodarzy są odpowiedzią na sygnał od Samorządu Województwa Pomorskiego w sprawie umożliwienia korzystania przez obszary funkcjonalne z instrumentu o nazwie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). W ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza na lata 2021 – 2027 będzie to mechanizm gwarantujący przeznaczenie 8% wszystkich środków dostępnych dla województwa pomorskiego właśnie dla takich obszarów. Na całym Pomorzu, oprócz Chojnicko – Człuchowskiego obszaru będzie funkcjonować osiem innych, w tym obszar metropolitarny Gdańska, Gdyni i Sopotu. Pierwszym krokiem do wspólnej realizacji inwestycji, a te zaplanowane są m.in. w obszarze komunikacji, rozwoju energetyki odnawialnej oraz ochrony środowiska, jest opracowanie strategii rozwoju ponadlokalnego. Będzie to główny dokument programowy całej inicjatywy. Przedłożenie projektów uchwał intencyjnych w sprawie wspólnych prac nad strategią nastąpi już w maju, bowiem procesy związane z mechanizmem ZIT wymagają przygotowania i są stosunkowo długotrwałe. Nie mniej podjęcie tych starań zaowocuje w przyszłości inwestycjami, które przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców całego regionu Chojnicko – Człuchowskiego.