piątek, 29 wrześniaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Program Bezpieczny Kredyt 2% ułatwia zakup mieszkań. Związek deweloperów podkreśla znaczenie bezpieczeństwa transakcji

Zakup mieszkania zajmuje jedno z najwyższych miejsc na szczycie marzeń Polaków. 1 lipca br. wszedł w życie program Bezpieczny Kredyt 2%, który wielu osobom ułatwi realizację tego marzenia. Polski Związek Firm Deweloperskich zwraca jednak uwagę na elementy towarzyszące bezpiecznym zakupom nieruchomości, o których warto wspomnieć przy wzmożonym popycie na mieszkania.

W ciągu ostatniej dekady deweloperzy wybudowali ponad milion mieszkań spełniając tym samym marzenia setek tysięcy rodzin o własnym „m”. Wśród ogromnej liczby zadowolonych klientów z pewnością znajdzie się garstka i tych, którzy w starciu z nieuczciwym podmiotem, polegli.

Mając na uwadze uchronienie klientów przez ewentualnymi nieuczciwymi praktykami, Związek już kilka miesięcy temu zainicjował akcję Bezpieczny Zakup, do której przystąpiły firmy członkowskie organizacji. I warto o niej teraz przypomnieć. Jej celem jest promocja dobrych praktyk w zakresie sprzedaży nieruchomości oraz edukacja nabywców mieszkań.

„Zmieniamy Polskę nie tylko wizualnie, ale dbamy również o edukację nabywców mieszkań. Zależy nam na tym, aby zapobiegać wszelkim praktykom, które mogłyby doprowadzić do pokrzywdzenia nabywców mieszkań, czy niewłaściwego informowania ich o istotnych elementach zakupu nieruchomości. Wyedukowany klient to partner w rozmowie i na takich nam zależy” – mówi Konrad Płochocki, wiceprezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Płochocki dodaje, że dla Związku ważna jest wiarygodność zrzeszonych spółek i tym samym zapewnienie spokoju nabywcom mieszkań. W tym celu właśnie powstała akcja Bezpieczny Zakup.

Mieszkaniowy rachunek powierniczy, notariusz – gwaranci bezpieczeństwa transakcji

W 2012 roku w życie weszły przepisy chroniące klientów firm deweloperskich. Dzięki nim dla każdej inwestycji deweloperskiej prowadzony musi być́ mieszkaniowy rachunek powierniczy. To na niego, a nie bezpośrednio do dewelopera, trafiają w pierwszej kolejności pieniądze klienta. Bank przekazuje je budującemu dopiero wtedy, kiedy zostaną̨ spełnione określone warunki, a deweloper nie może wykorzystać pieniędzy nabywców na inne cele niż realizacja przedsięwzięcia.

Ważną kwestią jest też umowa pomiędzy klientem a deweloperem, która ma ważność tylko wtedy, kiedy zostanie zawarta w obecności notariusza. Żadna inna forma nie jest prawnie dopuszczona. By klient miał pewność, że oddaje swoje pieniądze w uczciwe ręce, umowa deweloperska musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego, a notariusz ma obowiązek sprawdzić, czy nie znajduję się w niej np. klauzule niedozwolone.

Jak się nie dać oszukać?

Jak mieć pewność, że wybrana firma deweloperska jest uczciwa? Wystarczy sprawdzić czy biuro sprzedaży oznaczone jest naklejką Bezpieczny Zakup. Poza naklejką Związek przygotował folder informacyjny dla kupujących mieszkanie. Zawarto w nim wszystkie najważniejsze kwestie dotyczące bezpiecznego zakupu nieruchomości, jak chociażby tę, że integralną częścią umowy deweloperskiej jest prospekt informacyjny. Nie każdy bowiem wie, że deweloper ma obowiązek wręczyć taki dokument zainteresowanemu zawarciem umowy deweloperskiej, nawet bez wyraźnej prośby z jego strony. W prospekcie znajdować się powinny dane dotyczące realizowanego przedsięwzięcia, jak również̇ inwestycji planowanych w jego sąsiedztwie czy okolicy, takich jak np. oczyszczalnie ścieków, wysypiska czy drogi. Prospekt informacyjny to również̇ zbiór informacji o rynkowej historii dewelopera. Przyszły nabywca dowie się wówczas m.in. o dotychczasowych inwestycjach firmy.

Warto też weryfikować czy firma deweloperska należy do Polskiego Związku Firm Deweloperskich – organizacji stojącej m.in. na straży standardów etycznych branży deweloperskiej

Z folderu Bezpieczny Zakup klient dowie się, kiedy zgodnie z prawem zarówno on, jak i deweloper mogą odstąpić od umowy deweloperskiej i co wydarzy się w przypadku upadłości dewelopera.

„Oznakowanie punktów sprzedaży specjalną >>bezpieczną<< naklejką, jak i rozpowszechnianie folderu edukacyjnego ma jeden, najważniejszy cel: nieustanne podnoszenie świadomości społecznej Polaków na temat zakupu wymarzonego mieszkania. Bo w pośpiechu i euforii związanej z możliwością zakupu nieruchomości łatwo stracić zimną krew” – puentuje Konrad Płochocki.

Polski Związek Firm Deweloperskich jest największą i najbardziej wpływową organizacją branży deweloperskiej, która od 2002 roku reprezentuje interesy firm deweloperskich w Polsce i Unii Europejskiej. Podejmuje działania na rzecz tworzenia dobrego prawa, polepszania warunków inwestowania na rynku nieruchomości, rozwoju zawodowego pracowników firm członkowskich oraz poprawy wizerunku branży. Zrzesza około 300 firm z całego kraju, reprezentując cały przekrój rynku – zarówno małe firmy rodzinne, jak i międzynarodowe korporacje, obejmując rynek mieszkaniowy i komercyjny. Jest członkiem Build Europe, organizacji reprezentującej interesy rynku nieruchomości wobec Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i innych instytucji unijnych. Współpracuje stale z organami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami eksperckimi, prawnikami, finansistami, architektami, urbanistami i szeroko pojętym biznesem, przez co wywiera istotny wpływ na sytuację branży w Polsce.

Źródło: Polski Związek Firm Deweloperskich