niedziela, 26 majaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Umowa na wyłączność — zalety i wady

Jeśli zdecydowałeś się na sprzedaż domu lub mieszkania z pomocą profesjonalnego biura nieruchomości przede wszystkim powinieneś zastanowić się, jaki rodzaj umowy pośrednictwa wybierzesz. Niewielu klientów decyduje się na umowę z klauzulą wyłączności, a niesłusznie. Poznaj zalety i wady umowy na wyłączność.

Umowa na wyłączność vs umowa otwarta

Jeśli zdecydowałeś się na współpracę z pośrednikiem sprzedaży nieruchomości, podstawą tej współpracy będzie umowa określająca wzajemne zobowiązania. Umowa otwarta z biurem Alfa Home oznacza, że możesz współpracować z kilkoma biurami nieruchomości jednocześnie, a wynagrodzenie za pośrednictwo i sprzedaż mieszkania lub domu trafi do tego, który dokonał tych transakcji. Z kolei umowa na wyłączność zawiera klauzulę, która jasno mówi, że jedynie dana agencja może pośredniczyć w sprzedaży nieruchomości. Warto jednak zauważyć, że umowa ta określa jedynie wyłączność na pośrednictwo nie zaś sprzedaż, co oznacza, że właściciel nieruchomości dalej może szukać kupca i sprzedać nieruchomość samodzielnie. W takim przypadku agencja nie może liczyć na wynagrodzenie.

Umowa na wyłączność – zalety

Choć zdecydowanie więcej klientów biur nieruchomości decyduje się na umowę otwartą, to coraz częściej świadomy właściciel nieruchomości dostrzega zalety, jakie niesie sobą umowa na wyłączność. A są nimi nie tylko oszczędność czasu i własnego zaangażowania.

  • Szybszy czas realizacji transakcji

Agencja nieruchomości, która wie, że za transakcję otrzyma wynagrodzenie, przykłada więcej starań do odpowiedniej promocji nieruchomości oraz bardziej angażuje się w przygotowanie atrakcyjnej oferty. Dodatkowo szuka takich klientów, którzy odpowiadają ofercie, nie zaś jakichkolwiek klientów do oferty.

  • Wyższa cena sprzedawanej nieruchomości

Umowa na wyłączność daje realną szansę na uzyskanie wyższej ceny za nieruchomość. Wynika to z faktu, że agent, który jest jedynym pośrednikiem, nie uczestniczy w wyścigu, jakim jest znalezienie jakiegokolwiek kupca. Dzięki braku presji może on zwiększyć kwotę sprzedaży i wybierać jedynie najdroższe oferty tak, aby i on otrzymał jak najwyższe wynagrodzenie za pośrednictwo, i zleceniodawca był zadowolony z całej transakcji.

  • Profesjonalny marketing

Marketing to bardzo skuteczne narzędzie, jeśli chodzi o sprzedaż nieruchomości. Agencja mająca umowę na wyłączność skupia się na profesjonalnej płatnej i — co najważniejsze — spersonalizowanej reklamie, czyli dostosowanej do określonej grupy klientów. Właśnie taki marketing, w którym jasno precyzuje się grupę docelową odbiorców, przynosi lepsze efekty niż w przypadku reklam darmowych dostępnych dla szerokiego grona odbiorców.

  • Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży

Agencji, która podpisała umowę na wyłączność z właścicielem nieruchomości na sprzedaż, zależy na jak najszybszym czasie realizacji zlecenia oraz uzyskaniu za nie jak największego wynagrodzenia. Dlatego też, jeśli zdecydujesz się na taką umowę, możesz liczyć na to, że agent zaproponuje home staging twojej nieruchomości, przeprowadzi profesjonalną sesję zdjęciową do reklamy albo nagra wirtualny spacer po mieszkaniu lub domu. Wszystko to wyeksponuje zalety twojej nieruchomości oraz zachęci większą liczbę klientów do bliższego zapoznania się z ofertą sprzedaży.

  • Większa wiarygodność

Podpisując umowę z wieloma agencjami, możesz być pewien, że nie angażują się oni w przygotowanie rzetelnej oferty tak, jak w przypadku umowy na wyłączność. Umowa otwarta oznacza dla agentów brak pewności, co do otrzymania wynagrodzenia, a zatem umowa ta jest traktowana nieco po macoszemu. Dlatego też oferty przygotowane przez różne agencje mogą różnić się od siebie, wprowadzając w błąd potencjalnych zainteresowanych, którzy stracą wiarę w wiarygodność tych ofert. Przy umowie na wyłączność sprzedaż nieruchomości traktowana jest priorytetowo, dlatego samo przygotowanie oferty oraz wszelkie działania promocyjne i marketingowe są  przeprowadzone na najwyższym poziomie.

Umowa na wyłączność – wady

Umowa na wyłączność, choć posiada wiele zalet, nie jest pozbawiona wad. Jeśli zatem chcesz sprzedać swoją nieruchomość, warto się im chwilę przyjrzeć, aby podjąć najlepszą decyzję.

  • Większe koszty

Wielu klientów biur nieruchomości uważa, że ten rodzaj umowy wiąże się z wyższymi kosztami. Jednak w umowie tej można dokładnie opisać, jakie warunki muszą być spełnione, aby wynagrodzenie zostało wypłacone pośrednikowi. Pewne jest, że zawsze w przypadku, gdy agentowi nie udało się dokonać sprzedaży w określonym w umowie czasie, wynagrodzenie nie zostanie wypłacone. Jedynie może on wymagać pokrycia kosztów związanych ze środkami przeznaczonymi na marketing.

  • Uwiązanie z jedną agencją

Najczęściej umowa na wyłączność podpisywana jest na okres powyżej trzech miesięcy do roku. Mniej więcej tyle czasu biuro nieruchomości potrzebuje na rozeznanie się na rynku oraz przeprowadzenie marketingu tak, aby sprzedać nieruchomość z zyskiem dla obu stron. Dlatego, zanim zwiążesz się z jakąś agencją, sprawdź, jakie ma ona doświadczanie i jakie ma opinie na rynku, ponieważ przy nieodpowiedniej agencji sprzedaż twojej nieruchomości może trwać miesiącami.

  • Trudność z zerwaniem umowy

W przeciwieństwie do umowy otwartej, którą można zerwać w każdym momencie, umowa na wyłączność spisywana jest na czas określony. Oznacza to, że owszem, można ją zerwać przed upływem terminu jej wygaśnięcia, jednak będzie się to wiązało z koniecznością zapłacenia grzywny finansowej określonej w umowie.