niedziela, 26 majaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Biedronka: staramy się tworzyć koalicję na rzecz solidarności społecznej i wspólnego dobra

Polacy oczekują od biznesu społecznego zaangażowania i włączania się w różnego rodzaju akcje wspierające najbardziej potrzebujących – uznali uczestnicy panelu dyskusyjnego „Jak biznes może łączyć wokół idei dobra wspólnego”, który odbył się w ramach Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Podkreślali też, że duże firmy mają moc kształtowania świadomości społeczeństwa i jednoczenia go wokół idei pomocy innym, szczególnie w okresie kryzysu np. takiego jak wojna w Ukrainie.

Jedną z takich firm jest sieć sklepów Biedronka, należąca do spółki akcyjnej Jeronimo Martins Polska, która od lat prowadzi różne programy wsparcia, współpracując z organizacjami charytatywnymi. 

Biedronka udziela wsparcia Ukrainie od pierwszego dnia rosyjskiej inwazji. Do tej pory sieć handlowa razem z Fundacją Biedronki i Grupą Jeronimo Martins przeznaczyły łącznie na ten cel ponad 54 miliony złotych. Wartość produktów przekazanych przez sieć Biedronka dla ludności ukraińskiej wyniosła 5 mln złotych. Dodatkowo klienci Biedronki w trakcie codziennych zakupów przekazali prawie 8 mln złotych, które zasiliły 8 polskich organizacji pomocowych. Dzięki hojności klientów możliwe było również przekazanie ponad 650 ton żywności i produktów higienicznych do Banków Żywności oraz Caritas, które rozdysponowały je wśród najbardziej potrzebujących migrantów wojennych. 

Dodatkowo, Fundacja Biedronki we współpracy z organizacjami partnerskimi przygotowuje transporty humanitarne na Ukrainę i niesie pomoc uchodźcom m.in. w formie kart na zakupy w sklepach sieci oraz zapewnienia darmowych, tymczasowych noclegów. 

„Wsparcie takich dużych firm jak Biedronka dla Ukraińców, którzy znaleźli się w Polsce, to kluczowy element dla ich funkcjonowania, np. program mieszkaniowy jest bardzo istotny dla osób, które przybywają do nowego kraju i nie wiedzą, gdzie mają się podziać. Również karty zakupowe to nieoceniona pomoc, bo większość tych ludzi uciekła tylko z tym, co miała w rękach” – wskazuje Julia Dmytryshyna z Frontu Pomocy Ukrainie. 

Biedronka współpracuje też z Caritas Polska. „Nie ustajemy w pomocy i ciągle mamy nowe pomysły. Oczywiście są pewne trudności, które pojawiły się wraz z wojną jak inflacja czy drożyzna. Darczyńcom naszym nie będzie łatwo. Jednak nadal realizujemy kilkadziesiąt aktywności: od programów dziecięcych poprzez programy dla wykluczonych, bezdomnych, seniorów. To nie mogłoby się dziać bez wsparcia Biedronki i Fundacji Biedronki, współpracujemy już 16 lat” – podkreślał ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.

Z ankiety przeprowadzonej przez Biedronkę wśród uczestników Forum Ekonomicznego w Karpaczu i dotyczącej dobra wspólnego wynika, że klientom sieci bardzo zależy na tym, by była ona firmą zaangażowaną społecznie (w skali od 1 do 10 wynik wyniósł 9). Wśród najbardziej znaczących obszarów pożądanej aktywności społecznej respondenci wymieniali przede wszystkim promocję zdrowia, pomoc domom dziecka, ochronę środowiska. Na wysokiej pozycji znalazło się też wsparcie dla ukraińskich uchodźców. 

„Po pandemii i podczas wojny dostrzegam, że biznes stał się bardziej współodpowiedzialny za otoczenie i Biedronka jest tego namacalnym przykładem. Biedronka też jest dobrem wspólnym, ze względu na skalę swojego zaangażowania jest rozpoznawalna w dziele pomocy, jakim są uchodźcy ” – zauważa ks. Mieczysław Puzewicz, współzałożyciel Centrum Wolontariatu w Lublinie.

„Jesteśmy miejscem, które jest masowe, które 4 mln ludzi odwiedza każdego dnia, więc czujemy się nie tylko takim bezpośrednio wspierającym podmiotem, ale także ambasadorem pomocy, który do tej koalicji dobra wspólnego zaprasza swoich klientów” – wyjaśnia Arkadiusz Mierzwa, dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej i CSR w sieci Biedronka. 

„Duża częstotliwość kontaktu z tak dużą grupą społeczną – 4 mln klientów dziennie pozwala Biedronce kształtować postawy solidarności, edukować i wpływać na trendy. Aby utrzymywać zaangażowanie wśród ludzi w tym maratonie pomagania, warto pokazywać przykłady realnych osób, które otrzymały pomoc, w ten sposób udowadniając, że nasze pomaganie ma realny wymiar” – mówi Dominika Langer-Gniłka, wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Wiosna. 

Forum Ekonomiczne w Karpaczu odbywa się w dniach 6-8 września. 

Źródło informacji: PAP MediaRoom