piątek, 24 majaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Dodatkowe 1000 zł premii za hektar

24 marca 2022 roku Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej S.A. podjął decyzję o ustanowieniu dodatkowej premii dla plantatorów buraka cukrowego przy Krajowej Spółce Cukrowej S.A. Wprowadzona premia została ustanowiona w wysokości 1000 zł netto za każdy hektar plantacji buraka cukrowego zasianego w sezonie 2022 roku. Wypłata zostanie zrealizowana do końca czerwca tego roku.

Spółka uważnie obserwuje dynamicznie rozwijającą się sytuację na rynku rolnym w kraju i Europie i regularnie uczestniczy w spotkaniach z plantatorami, którzy są najważniejszymi partnerami biznesowymi KSC. W odpowiedzi na postulaty Związków Plantatorów buraka cukrowego przyznana premia ma na celu wsparcie plantatorów Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w uprawie buraków cukrowych.

Jednocześnie podkreśla się, że KSC w tym sezonie, zgodnie z umową, oferuje plantatorom nie mniej niż 35 euro za 1 tonę buraków kontraktowanych 16%, a w przypadku korzystnych warunków finansowych spółki jest możliwość prowadzenia dalszych rozmów. W sezonie 2022 wprowadzony zostanie mechanizm reklasyfikacji buraków nadwyżkowych, co pozwoli na rozliczenie części dostarczonych nadwyżek w cenie buraków kontraktowanych. Ponadto każdy z plantatorów poza najwyższą stawką w kraju może także liczyć na szereg działań wspierających ze strony spółki. Począwszy od wsparcia agrotechników, poprzez szkolenia agrotechniczne, programy ochronne oraz wsparcie Programu Pomocowego w przypadku zaistnienia niekorzystnych zjawisk meteorologicznych, chorób roślin czy ataku szkodników.

Źródło informacji: Krajowa Spółka Cukrowa S.A.