piątek, 24 majaCodzienne Wiadomości Biznesowe
Shadow

Jakie możliwości daje produkcja marek własnych?

Marka to znak firmowy, znak fabryczny określający producenta. Jest to umieszczana na wyrobach nazwa lub symbol graficzny. Celem jest ochrona przed podrabianiem, podszywaniem się, naśladownictwem, czyli przypisywaniem autorstwa danego produktu podmiotom nieuprawnionym. Marka jest traktowana jak rodzaj świadectwa gwarantującego jakość produktu, potwierdzającego jego wartości użytkowe. Dobra, uznana na rynku marka ma swoją cenę, jest podstawą sukcesu biznesowego. W obiegowej opinii zdecydowana większość konsumentów uważa wyroby bez markowe za produkty o gorszych walorach użytkowych, co znacząco wpływa na decyzje zakupowe. Marka jest więc unikalnym znakiem, symbolem oznaczającym produkt, wytworzony przez konkretną firmę, wyróżniającym go od innych podobnych towarów. Uznana na rynku marka jest wyznacznikiem wartości i prestiżu firmy. Marka w sposób symboliczny sugeruje klientowi korzyści z zakupu produktu, więc zwiększa jego sprzedaż, jest źródłem przewagi konkurencyjnej.

Dlaczego marka własna?

Rozwój sieci handlowych wiąże się z wprowadzeniem do obrotu coraz większej liczby marek własnych, czyli produktów wykonanych na zlecenie określonych sieci handlowych. Produkty te spełniają pewne kryteria jakościowe, mogą być wytwarzane przez różnych producentów, lecz są  wprowadzane do obrotu wyłącznie przez zleceniodawców. Celem wprowadzenia marki własnej jest możliwość dostarczenia produktów o wysokiej jakości po niższych cenach dzięki zmniejszeniu kosztów dystrybucji. 

Firmy handlowe decydują się na wprowadzenie marek własnych w celu: osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, możliwości wyróżnienia na tle innych detalistów, wzmocnienia pozycji negocjacyjnej z producentami, zbudowania pozytywnych relacji z klientem i lojalności wobec sieci handlowej. Marki własne są obecnie stałym, ciągle zwiększającym się elementem rynku detalicznego. Najczęściej marki własne są stosowane w artykułach chemicznych, artykułach przemysłowych i artykułach spożywczych z dłuższą datą przydatności do spożycia. O wyborze producenta decyduje spełnienie wymagań jakościowych i koszt wytworzenia. Firmy handlowe wprowadzające marki własne mają kontrolę nad jakością i rodzajem produktów. Mogą również szybciej reagować na zmieniającą się sytuację rynkową i realizację bieżących potrzeb klientów.

Produkcja marek własnych

Jedną największych z firm w Europie Centralnej, posiadających moce produkcyjne i wieloletnie doświadczenie w produkcji chemii gospodarczej, opakowań z tworzyw sztucznych i nawozów ogrodniczych również pod markami własnymi detalistów zarówno krajowych, jak i zagranicznych jest GRUPA INCO S.A. Firma posiada zaplecze technologiczne i badawczo-rozwojowe, gwarantujące wysoką jakość wyrobów, oraz możliwości szybkich wdrożeń, zarówno produktów standardowych, jak i produktów innowacyjnych. GRUPA INCO S.A. ma możliwości produkowania marek własnych w różnych segmentach cenowych. Firma oferuje produkcję marek własnych w następujących kategoriach: szeroki asortyment  środków czyszczących, myjących i piorących, środków do czyszczenia, pielęgnacji obuwia i powierzchni drewnianych, autokosmetyki, produkty czyszczące chemii profesjonalnej oraz nawozy ogrodnicze.